Malja-sarjan kortit vastaavat Vesi-elementtiä, ja liittyvät tunnetason kokemuksiin. Maljoissa – erilaisten kuppien muodossa – on näkyvissä ihmiskunnan vanhimpia kädenjälkiä, ja eri mytologioissa maljoihin usein liitetään pyhiä tai salaperäisiä ominaisuuksia. Vesi-elementtiä usein kutsutaan ’passiiviseksi’ elementiksi; sana ei tässä yhteydessä merkitse ’toimetonta’ vaan ’vastaanottavaista’. Tunnetason kokemukset ovat jotain sellaista, mitä voimme ainoastaan vastaanottaa, niin ulkopuolelta kuin
sisäpuoleltakin – tunnekokemus itsessään ei voi syntyä pakottamalla. Vesi-elementti myös liitetään alitajuntaan, intuitioon sekä muistoihin. Malja-sarjan korteissa kohtaamme tunneskaalan koko kirjon, ja näiden kuvien työskentelyn kautta voimme oppia hahmottamaan ja jäsentämään omaa
toimintaamme tunteiden näkökulmasta.

Maljojen Ässä

Maljojen ässä on mielestäni yksi Waite-Smith -pakan vaikuttavimmista kuvista. Kuten muidenkin ässien kohdalla, maan tunnusmerkkiä – tässä tapauksessa siis maljaa – pitelee pilvestä ilmestyvä käsi. Sekä pilvi että käden valkoinen väritys viittaavat potentiaaliin, mahdollisuuteen. Jokaiseen ässään sisältyvät merkitykset voivat olla meidän, mikäli tietoisesti päätämme valita niiden tarjoamat kokemukset.

Mikäli kortteja tarkastelee Kabbalan näkökulmasta, liittyvät kaikki ässät ylimpään
Elämänpuun Sefiraan, Ketheriin eli ’Kruunuun’. Tällöin valkoisen käden voi ymmärtää viittauksena Jumalaan (tai Henkeen/Elämänvoimaan/tms., mitä nimitystä kukin kohdallaan käyttää), josta elämä laskeutuu alaspäin, ulottuen jokaisen Sefiran läpi. Maljojen ässässä itse asiassa yhdistyy eri uskontokuntien symboliikkaa samaan kuvaan: malja itsessään, samoin kuin kyyhkynen ja ehtoollisleipä, ovat kristillisiä symboleja viitaten Graalin maljaan, Pyhään Henkeen sekä ehtoolliseen. Ala-osassa oleva vesi ja lootukset vievät merkitykset puolestaan idän uskontoihin, viitaten mm. hindulaisuuteen ja buddhalaisuuteen. Viimeisenä viittä vesivirtaa ympäröivät pisarat, joiden muoto muistuttaa heprean Yod-kirjainta (edustaen Jumalan luovaa voimaa), viittaavat juutalaisuuteen. Viisi vesivirtaa voi psykologisesta näkökulmasta ymmärtää tarkoittavan ihmistä itseään, symboloiden ”viittä pistettä” (pää, kädet, jalat) sekä viittä aistitoimintoamme (miksei myös viittä sormea, varvasta ja pään onteloa).

Kirjallisuudessa tähän korttiin yhdistettäviä ominaisuuksia ovat mm. ilo, rakkaus, avoimuus, tunteiden virtaus sekä uusi ymmärrys. Kuvasta voi jokainen löytää syviä henkilökohtaisia merkityksiä – aivan kuten muidenkin korttien kohdalla – joten tulkinnallisessa mielessä ei kannata nojata yksistään kirjatietoon. Kyyhkynen ja ehtoollisleipä voivat yhtä lailla symboloida esim. sitä osaa itsessämme, joka on ikuinen, viaton ja puhdas, ja jonka olemassaolon tiedostaminen ja tunnistaminen voi aikaansaada suuria muutoksia suhteessamme itseemme ja elämään. Kuva voi symboloida myös sitä, että avaudumme tietoisemmin kokemaan syvältä itsestämme kumpuavia tapahtumia, tapahtuipa tämä prosessi sitten unikuvien kautta tai vaikkapa jollain luovalla työskentelyllä. Mikäli koet, että tunne-elämäsi on kaventunut tai olet joutunut tukahduttamaan tunteitasi, voi tämän kuvan työskentelyn avulla aukaista näitä tukoksia.

Maljojen 2

Tämä kortti on se klassinen ’parisuhdekortti’, jonka niin monessa opaskirjassa kerrotaan merkitsevän uuden parisuhteen alkua. Mikäli näin oikeasti tapahtuu, toivotan kummallekin osapuolelle lämpimästi onnea ja kestävää suhdetta. Mikäli uusi suhde antaa odottaa itseään, tai mikäli parisuhde on jo olemassa oleva fakta, kannattaa kortista kenties yrittää löytää muitakin merkityksiä kuin pelkästään ’toiveikasta odottelua’. Jos keskitymme edelleen nimenomaisesti parisuhteen näkökulmaan, voi kortti merkitä yhtä lailla jo olemassa olevan suhteen syventymistä; kumpikin osapuoli oppii tuntemaan toisen osapuolen paremmin.

Jotkut Tarot-kirjailijat ovat sitä mieltä, että Maljojen kakkonen viittaa suhteen alkuvaiheeseen, missä ihastumisen tunteet ja fantasiat elävät vielä omaa elämäänsä. Itse lisäisin, että tässä tapauksessa kuvassa olisivat pelkästään mies ja nainen sekä maljat. Kuvassa on kuitenkin myös Caduceus, ikivanha kaupankäynnin symboli, joka pohjautuu kreikkalaiseen mytologiaan. Parisuhteen ja kaupankäynnin eroista ja yhtäläisyyksistä voi jokainen muodostaa oman mielipiteensä, itse tyydyn kommentoimaan asiaa näin: jokainen parisuhde pitempään jatkuessaan sisältää aineksia, jotka eivät luonteeltaan ole kovin kaukana kaupankäynnistä. Osan ominaisuuksista saamme pitää itsellämme,
osasta ominaisuuksia joudumme luopumaan kovaan hintaan. Rakkauden edessä jokainen hinta on kuitenkin lopulta kovin pieni.

Kuvassa oleva Caduceus on joskus sekoitettu myös Asklepioksen sauvaan, joka liittyy lääkintätaitoon ja parantamiseen (tässä sauvassa on kuitenkin vain yksi käärme). Kuvassa esitettyyn Caduceus-sauvan syntyhistoriaan liittyy eräs piirre, joka on parisuhteen – samoin kuin miehisen ja naisellisen puolen suhteen – erittäin silmiä avaava. Tarinan mukaan Tiresias, Zeuksen pappi, kohtasi kerran tiellä kulkiessaan kaksi käärmettä jotka parittelivat. Jostain syystä näky ei pappia miellyttänyt, joten hän heitti sauvansa käärmeiden päälle, jotta nämä lopettaisivat puuhansa. Hera-jumalatar kuitenkin näki tapahtuman, ja suivaantuneena muutti Tiresiaksen siinä samassa naiseksi. Tiresiaksen kohtalona oli joutua viettämään seuraavat seitsemän vuotta naisen hahmossa, minkä jälkeen hän sitten muuttui takaisin mieheksi.

Tarina opettaa meille kaksi tärkeää asiaa. Ensiksikin, asioiden luonnolliseen kulkuun ei voi puuttua ilman, että siitä joutuu maksamaan kovan hinnan (tarinaan liittyen voisi lisätä, että onneksi universumilla on hyvä huumorintaju). Toiseksi – mikäli Kreikkalaisia on uskominen – seitsemän vuotta on se aika, joka meiltä vaaditaan toisen puolemme tuntemiseen. Parisuhteessa opimme tämän ajan kuluessa tuntemaan läpikotaisin toisen osapuolen, itsemme suhteen opimme tämän ajan kuluessa kohtaamaan oman vastakkaisen polariteettimme (feminiininen puoli miehessä, maskuliininen puoli naisessa). Kuvan symboliikan kautta voimme tarkastella omaa suhdettamme näihin polariteetteihin, tapahtuipa tämä sitten ulkoisessa tai sisäisessä maailmassa. Symboliikka viittaa myös siihen, että todella toimivan parisuhteen edellytyksenä on, että kumpikin osapuoli on itsessään kokonainen; kummallakin on oma maljansa, joka on yhtä lailla täysi. Tällöin toisen maljasta juominen, eli ’kaupankäynti’, tuottaa tuloksena kortin ylälaidassa olevan siivekkään leijonan, joka symbolisoi mm. viettien yhdistymistä henkisiin ominaisuuksiin.

Maljojen 3

Maljojen kolmonen on eräs Waite-Smith -pakan kevyimmistä ja ’helpoimmista’ korteista. Kuvan tunnelma on varsin mutkaton, kolme naista kohottaa kukin maljansa juhlistaakseen jotakin, esim. yhteistä ystävyyttä, saavutuksia tai vaikkapa vain elämää itseään. Yksi kortin päämerkityksistä liittyykin juhlintaan ja jaettuun iloon, ja tästä näkökulmasta kortilla on paljonkin yhteistä Sauvojen nelosen kanssa. Eroavaisuus näiden kahden kortin välillä liittyy siihen, että siinä missä Sauvojen nelosen painopiste on vapautumisessa, on Maljojen kolmosen selkeämmin tilanteen merkityksen arvostamisessa. Symboliikka voi myös viitata kahden tai useamman henkilön välisiin lämpimiin suhteisiin.

’Juhlien’ ei tässä merkityksessä tarvitse merkitä mitään kolmensadan hengen iltapukugaalaa, vaan kysymykseen voi tulla arkiaskareiden keskellä jokin tilanne, jonka kautta muistutetaan itselle ja kenties toisillekin, että elämä ei ole pelkkää työtä ja raadantaa. Mikäli henkilökemiat eivät aivan ole kuvan mukaiset, voi kyseisen kortin kuitenkin ottaa tietoiseksi työvälineeksi edustamaan toivottua lopputulosta tai ideaalia tilannetta. Millaisia asennemuutoksia tai muutoksia suhtautumistavassa täytyy tapahtua, jotta kommunikaatio ja yhteinen toiminta saadaan muistuttamaan enemmän kuvan kaltaista tilannetta?

Maljojen 4

Jokaisen Pienen Arkanan nelosen kohdalla on aina syytä pitää mielessä aktiivisuus-passiivisuus -akseli. Kumpi janan ääripää on kohdallani ja tilanteessani suotavampi vaihtoehto? Kumpi janan ääripää vie meitä kohti hyvinvointia? Kuvan henkilö on kuvattu puun alla istumassa hieman samaan
tapaan kuin Buddha, joka meditoi bodhipuun alla. Asento voi viestiä esim. sitä, että henkilö on keskittynyt pohtimaan tilannetta tai sitten se voi viitata murehtimiseen, huolestumiseen tai apatiaan.

Kuten Lanttien nelosen kortissa esitetty hahmokin, tämäkin mies (tai nainen yhtä hyvin) on jossain määrin sulkeutunut itsensä sisään. Meditaatio tai sisäisiin tapahtumiin keskittyminen voi joskus olla juuri se, mitä tarvitsemme – yhtä hyvin huomion kiinnittäminen sisäpuolelle voi estää meitä näkemästä tärkeitä tapahtumia ulkoisessa maailmassa.

Pilvestä ilmestyy käsi, joka pitelee yhtä maljaa. Tämä voi olla viittaus Maljojen ässään. Kuten logoterapiassa sanotaan, ”Elämä kysyy, ihminen vastaa”; elämä voi tarjota meille uuden näkökulman, toimintatavan tai jonkin muun lahjan, mutta osaammeko itse nähdä sen, ottaa sen vastaan? Kortti voi joskus viitata myös tylsistymiseen: periaatteessa kaikki on hyvin, mutta kuitenkin sisäpuolella on tunne siitä, että kaipaa jotain muuta. Tällöin kysymykseen voi vaikuttaa esim. se, että ympäristöstä ei löydy tarpeeksi virikkeitä. Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus muodostuvat silloin tärkeäksi näkökohdaksi. Kuvan symboliikka saattaa viitata myös valintatilanteeseen. Joskus paras ratkaisu on pyytää ystävä paikalle – ulkopuolinen näkee tilanteen aina eri näkökulmasta kuin me itse.

Maljojen 5

Siinä missä Pienen Arkanan neloset viittaavat aktiivisuus-passiivisuus -akselin tapahtumiin, kääntyy jokaisen viitosen kohdalla saavutettu tasapaino epätasapainoksi. Maljojen kohdalla tämä ilmenee surun muodossa. Kortin kuva on varsin yksioikoinen; kolme Maljaa on kaatunut, kaksi on vielä
pystyssä mutta kortin henkilö ei huomaa niitä. Olemme menettäneet jotain elämässämme, kenties olemme itse aiheuttaneet tämän menetyksen tai sitten asiat vain ovat tapahtuneet ilman, että olisimme itse vaikuttaneet siihen.

Tavanomainen reaktio kortin kuvaan on yleensä: ”Miksei henkilö huomaa noita kahta maljaa selkänsä takana? Hänhän voisi vain ottaa ne mukaansa ja lähteä siltaa pitkin pois tilanteesta!”. Kysymys, joka oikeasti liittyy kuvaan ei ole ”miksi?” vaan ”milloin?”. Jos ja kun olemme keskellä surua, emme todennäköisesti tarvitse muistutusta siitä, että meillähän on elämässä itse asiassa kaikki kuitenkin kohtalaisen hyvin. Kyllä me sen yleensä tiedämme sanomattakin. Kuten Isabel Kliegman kirjoittaa: ”Jos nelivuotias poikani kuolee rekan alle, juoksenko tämän jälkeen kotiin iloitsemaan siitä, että minulla on vielä kolme lasta hengissä?” (Tarot and the Tree of Life, 1997).

Jos kortin merkityksen tai neuvon haluaa kiteyttää lyhyesti, on se silloin tämä: ”kannattaa surra silloin kun on surun aika”. Lausetta voisi jatkaa lisäämällä, että kukaan ei voi määrittää sitä, mikä on ’oikea’ aika. Kuinka kauan voimme tai saamme surra? Sisäiset prosessimme eivät kulje kello kaulassa tai kalenterin mukaan. Surun syy voi yhtä hyvin olla menetetty elämä kuin menetetty osa itseäkin (esim. jonkin asian tai puolen tiedostaminen itsessä). Kortilla on kuvansa ja lukuarvonsa kautta yhtymäkohtia niin Valttikorttien Erakon kuin Paavinkin kanssa. Yhteinen ominaisuus kummassakin liittyy viisauteen. Mikäli maltamme antaa itsellemme aikaa kokea rauhassa Maljojen viitosessa esitetty tilanne sen sijaan että kieltäisimme sen tai pakenisimme siitä, voi seurauksena parhaimmillaan olla henkilökohtaisen ymmärryksen kasvu. Joskus kortti voi myös muistuttaa meitä siitä, että on aika palata takaisin maailmaan muiden ihmisten pariin.

Maljojen 6

Maljojen kuutonen on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista Waite-Smith -pakan korteista. Kuva on ensivilkaisulla aika selkeän ja yksinkertaisen oloinen: näemme kaksi lasta, joista vanhempi ojentaa nuoremmalle maljan. Jokaisessa maljassa on yksi valkoinen kukka. Kuvan lähempi tarkastelu
paljastaa kuitenkin joitain kummallisuuksia. Isompi lapsi on selvästi poika, mutta onko lapsi sittenkin oikeasti kääpiö? Ja pienempi lapsi, joka on tyttö, muistuttaakin oikeasti enemmän aikuista naista joka on vain kuvattu pienikokoisena. Lisäksi kortin vasemmassa laidassa näkyy selvästi aikuinen hahmo kävelevän poispäin, pitäen oikeassa kädessään keihästä.

Kortin perinteisiä merkityksiä ovat mm. onnelliset muistot, nostalgia, huolenpito, sekä uusi tai vanha ystävyys. Usein kortin merkitys tulkinnassa pohjautuukin näihin edellä lueteltuihin merkityksiin, joiden kautta kuvan henkilökohtainen merkitys sitten aukeaa. Entäpä sitten kortissa kuvatut ’vinoutuneet’ mittasuhteet? Yksi näkökulma on esim. se, että lapsena ollessamme olemme joutuneet ottamaan aikuisen roolin yllemme (”aikuinen tyttölapsi” + kuvasta poistuva ”oikea” aikuinen). Tulkinnassa tätä teemaa joskus puoltaa Miekka-sarjan hovikortit (erit. Kuningas tai Kuningatar), joiden eräs piirre liittyy varhaiseen itsenäistymiseen tai selviytymiseen.

Kortin merkitys voi myös liittyä lapsen luomaan omaan mielikuvitusmaailmaan, joka on voinut toimia pakopaikkana ulkoisen todellisuuden käydessä liian raskaaksi. Muutamassa tulkinnassa tämä pakopaikka on ollut edelleen olemassa oleva paikka, huolimatta siitä, että lapsuus on loppunut jo monia vuosikymmeniä aikaisemmin. Yksi merkitys voi myös liittyä kuvasta poistuvaan aikuiseen; olemmeko joutuneet tavalla tai toisella hylkäämään oman lapsemme? Joskus tämä symboliikka on tulkinnassa näyttäytynyt siinäkin valossa, että kuvan lapset ovat todellisuudessa jo kasvaneet aikuisiksi, ja asiakas on kortin kautta tiedostanut oman ylisuojelevaisen toimintamallin lastensa suhteen. Jossakin vaiheessa jokaisen meistä on päästävä seisomaan omilla jaloillaan. Jos olemme pakon edessä joutuneet tekemään tämän valinnan liian varhaisessa vaiheessa, saatamme haluta aikuisiällä muuttua takaisin lapseksi.

Nämä eri näkökulmat mielessä pitäen kortin nimi voisi yhtä hyvin olla niin ’lapsuus’ kuin ’lapsuuden loppukin’. Miten lapsuus elää ja näkyy meissä tänä päivänä? Mitkä tekijät menneisyydestä ovat korostuneet omassa tilanteessamme? Miten voimme auttaa itseämme tai läheisiämme, tai miten me
itse saamme apua toisilta? Kortin symboliikka voi myös toimia kehotuksena tehdä rauha oman menneisyytemme kanssa.

Maljojen 7

Kaikki seitsemän maljaa ovat pilven päällä. Pilvet voivat Tarotin kielellä toimia viittauksena joko Ilma-elementtiin tai sitten potentiaaliin, mahdollisuuteen, kuten jokaisen Pienen arkanan ässän kohdalla. Jokaisessa maljassa on jokin esine symboloiden asioita, joita haluaisimme elämässämme; turvallisuutta, rikkauksia, mainetta ja kunniaa, viisautta, armoa, jne. Useampikin symboli todennäköisesti saa aikaan erilaisia mielleyhtymiä henkilöstä riippuen.

Kortin symboliikka viittaa mielikuvituksen voimaan sekä hyvässä että huonossa merkityksessä. Mielikuvitus voi parhaimmillaan toimia elämää rikastuttavana lisänä, kohtaamispaikkana sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välillä. Alitajunnan viisaus voi käyttää mielikuvitusta yhtenä väylänä saattaa tietoisen mielen nähtäväksi symboleja ja tuntemuksia, joiden ymmärtäminen voi johdattaa ihmisen kohti hyvinvointia ja suurempaa elämän ymmärrystä. Hyvä mielikuvitus voi merkitä hyvää intuitiota, jolloin henkilö on herkistynyt kuulemaan impulsseja niin sisä- kuin ulkopuoleltakin. Hyvä mielikuvitus voi merkitä hyvää visualisointikykyä, jolloin ihminen voi tietoisesti keskittää ajatuksiensa voiman tiettyyn päämäärään – tätä tekniikkaa hyödyntävät esim. erilaiset affirmaatio- ja ohjatut
mielikuvaharjoitukset.

Yhtä hyvin mielikuvitus voi toimia pakopaikkana, johon henkilö pakenee arkitodellisuuden vaatimuksia. Fantasiat alkavat elämään omaa elämäänsä, tavallinen arkielämä alkaa tuntua yhä tylsemmältä ja vaikeammalta. Henkilökohtaisesti kannatan mottoa ’jalat maassa ja pää pilvissä’ – tässä kortissa pää on pilvissä mutta jalat ovat vaarassa irrota maasta. Totta kai jokaisella meistä tulisi löytyä takataskusta jonkinlainen tapa, jolla voimme päästä irti arjen harmaudesta. Harvalla meistä on varaa lähteä etelänmatkalle silloin kun huvittaa, joten on tärkeää keksiä itselle sopiva keino, jonka avulla elämään saa uutta sisältöä. Luovempi ihminen voi vaikkapa maalata, kirjoittaa tai soittaa, joku toinen voi kokea luonnossa kulkemisen uudistavaksi voimavaraksi. Kortin symboliikka voi toimia myös peilikuvana tämän päivän yhteiskunnan alati kasvavalle ongelmalle; useammassakin tulkinnassa kortti on edustanut päihteiden- tai huumausaineidenkäytön näivettävää vaikutusta (kortin henkilö itse on ’varjossa’, passiivisena). Miksi alkoholin- ja huumeidenkäyttö jatkuvasti kasvaa, miksi mielenterveysongelmat lisääntyvät? Toiset pakenevat omia kärsimyksiään, toiset ovat tylsistyneitä tai hukassa omassa elämässään.

”Elämä on parasta huumetta” voisi olla tämän kortin myönteisin motto; sisäinen elämä on rikasta, ja se auttaa ihmistä jaksamaan arkirutiinien keskellä. Mikäli integraatio puuttuu, eli sisäiset kokemukset ja ulkoinen todellisuus ovat erillään, kääntyy motto silloin helposti muotoon ”huume on parasta elämää”. Tarot on yksi työväline, jonka avulla tällaista epätasapainoa voi alkaa kääntämään takaisin tasapainoksi.

Maljojen 8

Maljojen kahdeksikko voisi olla suoraa jatkumoa Maljojen neloselle. Aikansa tilannetta tuumailtuaan mies on päättänyt lähteä liikenteeseen. Kaikki kahdeksan maljaa ovat pystyssä, ’tilanne’ on toisin sanoen vakaa ja rauhallinen. Miksi kortin henkilö sitten kävelee pois tilanteesta? Henkilön jalat näkyvät juuri siinä kohdassa missä voisi olla vielä yksi maljoista. Onko kysymyksessä puuttuvan palan etsiminen?

Tällä kortilla on yhtymäkohta Sauvojen kolmosen kanssa; siinä missä Tuli-elementin Sauvat liittyvät toimintaan joka kohdistuu ulkomaailmaan, kohdistuu Maljojen toiminta sisäpuolelle. Maljojen kahdeksikon symboliikka on väkevää. Henkilön viitta samoin kuin kengät ovat punaiset. Punainen on Tarotin kielellä tulen ja veren, intohimon ja toiminnan sekä päämäärään suuntautumisen väri. Kaikki nämä teemat kohdistuvat nyt sisäiseen todellisuuteen. Siinä missä Sauvojen kolmosen ”Kolumbus” oppii tuntemaan itseään ulkomaailman kautta, oppii tämän kortin henkilö kääntymällä 180 astetta sisäänpäin. Näkymätön polku vie kohti rantakallioita, ehkäpä kuvan oikealla puolen alkaa vuoristo. Kortin henkilön sanotaan joskus kulkevan kohti Erakon vuoria, kohti viisautta. Erakkoon
kuvan henkilön kytkee samankaltainen asuste; molemmilla on viitta ja keppi.

Kuvassa näyttää ensivilkaisulla olevan ilta tai yö, mutta lähempi tarkastelu paljastaa mistä todellisuudessa on kysymys: täysikuu on peittämäisillään auringon, ja täydellinen auringonpimennys on vain hetkien kysymys. Isoäitini oli kesällä 1945 vasta nuori tyttö, kun hän kotitalonsa portailla pysähtyi kannoillaan ja kääntyi 180 astetta ympäri. Kesäpäivä oli muuttunut äkisti kummallisen tuntuiseksi. Hetken kuluttua tuuli lakkasi puhaltamasta, ilma pysähtyi paikoilleen. Hämärä valo laskeutui ympärille, ja linnut lakkasiva laulamasta. Taivaalla hehkui auringon korona sellaisena ettei isoäitini ollut sitä koskaan aikaisemmin nähnyt, kirkkaana ja kuitenkin himmeänä yhtä aikaa, luoden oman epätodellisen valonsa maailmaan.

Auringonpimennykset voivat olla taitekohtia ihmisen elämässä. Tarotin kielellä aurinko edustaa tietoista mieltä, päivätajuntaa, ja kuu vastaavasti tiedostamatonta, alitajuntaa. Kortin kuvassa alitajunta toisin sanoen peittää päivätajunnan alleen. Seurauksena on levottomuutta, liikehdintää – jotain pitää tapahtua, jonkin pitää kääntyä. Suoraan kuvan keskipisteessä on kallio tai vuori, joka on valon vähyyden vuoksi niin pimeässä ettemme voi tietää mitä sieltä löytyy. Itseemme matkaaminen, alitajunnalle avautuminen, merkitsee laskeutumista oman olemuksemme mysteeriin. Matkalla kohtaamme niin kaaosta kuin viisauttakin. Kortin lukuarvo vastaa Valttikorttien kahdeksikkoa, Voimaa. Tässä Malja-kortissa on harvoin kysymys epäröinnistä tai pakenemisesta, päinvastoin – sisäänpäin suuntautuva toiminta jolla on selkeä päämäärä vie meidät huomattavasti pidemmälle kuin ulospäin suuntautuva toiminta jolla ei ole tarkoitusta. Itsetuntemuksen näkökulmasta tämä kuva on eräs parhaista aktiiviseen kuvatyöskentelyyn soveltuvista korteista.

Maljojen 9

Kortin henkilö istuu tukevasti paikoillaan, jalkaterät ulospäin kääntyneenä, kädet puuskassa rinnan päällä. Asento voi viestiä esim. siitä, että olemme näennäisesti ’avoimia’ ulkomaailman suhteen mutta emme todellisuudessa kuitenkaan ole vastaanottavaisia. Voit kokeilla miltä tässä asennossa istuminen tuntuu. Fyysinen vaikutelma on voimakas mutta toisaalta jossain määrin pidätelty. Omavaraisuus ja itseriittoisuus voivat liittyä tämän kortin merkityksiin samalla tavoin kuin naapurimaan ”veljeskorttiin”, Sauvojen yhdeksikköön. Tässä kuvassa ei kuitenkaan ole havaittavissa samassa mittakaavassa puolustuskannalla olemista. Kysymys liittyykin enemmän tiedostamisen määrään tai sen vähyyteen.

Kortin henkilö on hyvin syöneen oloinen, myös hattu kertoo jonkinasteisesta vauraudesta (vertaa tätä korttia vaikkapa Lanttien viitoseen). Symbolisessa merkityksessä ’hyvin syönyt’ voi olla viittaus olemukseltaan vahvaan henkilöön; onko tämä vahvuus seurausta hyväksymisestä vai torjunnasta (jolloin kyseessä ei siis ole todellinen vahvuus) onkin sitten eri kysymys. Kaikki yhdeksän maljaa ovat siistissä rivissä hyllyn päällä. Ovatko tunteemmekin samalla tavoin siivottu omille paikoilleen? Symboliikka voi viitata persoonallisuuteen, jolle ovat ominaisia tiukat rajat – ”asia voi olla ainoastaan näin tai näin, muita vaihtoehtoja ei ole”.

Mielenkiintoinen kysymys on se, mitä verho kätkee taakseen. Löytyykö sieltä maljoja, jotka eivät ole niin edustuskelpoisia, että niitä sopisi näyttää muille? Verhon takaa voi löytyä oma alitajuntamme, sisältäen niin kaaoksen kuin viisaudenkin. Henkilö on kuitenkin kääntänyt selkänsä tälle; ’todellisuutta’ ovat ainoastaan ne maljat, jotka ovat näkyvissä hyllyn päällä (”mitä en näe, sitä ei myöskään ole”). Kortin henkilö on mitä ilmeisimmin päässyt nauttimaan runsaudesta, mutta osaako hän jakaa tätä runsautta muille? Kuvassa ei näy muita ihmisiä. Maljojen yhdeksikön symboliikka on toisin sanoen kaksijakoista. Toisaalta olemme tyytyväisiä itseemme ja elämään, toisaalta kaipaamme jotain, joka elävöittäisi meitä. Toisaalta nautimme omasta olemisestamme, toisaalta
kaipaamme jotain ulkopuolista ärsykettä, joka herättäisi meidät omasta tilastamme. Miten kortin symboliikka liittyy elämääsi tai tilanteeseesi? Tarkastele kuvaa kaaoksen ja järjestyksen näkökulmasta. Kumpaa puuttuu, kumpaa on liikaa?

Maljojen 10

Tässä Malja-sarjan viimeisessä numerokortissa voisi olla kuvattuna sama pari, jonka kohtasimme Maljojen kakkosessa. Aikaa on vierähtänyt tovi, kuvaan on ilmestynyt lapsiakin. Pariskunta seisoo vieretysten, molemmilla toinen käsi ylös kohotettuna aivan kuin maailmaa tervehtien. Lapset huomaavat vain toisensa, leikkiin keskittyminen onkin heille elämän keskipiste. Toisin kuin Maljojen kakkosessa, missä rakastunut pari huomasi vain toisensa, tässä kortissa molemmat ovat kääntyneet katsomaan samaan suuntaan – symboliikka voi viitata jaettuun ymmärrykseen, samankaltaisiin elämänarvoihin tai ylipäänsä yhdessä tekemiseen ja olemiseen.

Taivaalla hehkuu sateenkaari, jonka edessä ovat kaikki kymmenen maljaa näkyvissä. Maljojen voi ajatella edustavan kokemuksia tai tunteita, miksei yhtä lailla jokaista tämän sarjan numerokorttiakin ja niissä kuvattuja asioita. Raamatun mukaan sateenkaari oli Jumalan lupaus Nooalle siitä, ettei maailma tulisi enää koskaan hukkumaan tulvaan; liiton merkki ihmisen ja Jumalan välillä. Maljojen kympissä tunnelma henkii onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Tasapaino ja harmonia välittyy yhtä lailla maasta kuin taivaastakin. Taustalla näkyy myös talo sekä vehreää luontoa, myös joki (vesi-elementti, tunteet) virtaa kuvan vasemmassa laidassa.

Tärkein merkitys kuvan symboliikasta liittyy kuitenkin pariskunnan ja sateenkaaren väliseen suhteeseen, erityisesti vuorovaikutukseen. Pariskunta edustaa meissä olevaa maskuliinista ja feminiinistä puolta (olkoonkin sitten, että käytännössä pari voi yhtä hyvin olla mies-nainen, mies-mies kuin nainen-nainenkin). Kuvassa ’pari’ on yhdessä viitaten siihen, että meillä on mahdollisuus löytää tasapaino maskuliinisen ja feminiinisen puolemme välillä. Kun olemme itsessämme kokonaisia (eli molemmat puolet tunnistaen ja hyväksyen), voimme nähdä, ymmärtää ja vastaanottaa niitä kokemuksia, joita elämä meille tarjoaa. Yhtä lailla voimme löytää tämän kokonaisuuden avautumalla tietoisesti kokemaan elämän koko kirjon. Mikäli kuvassa olisi vain toinen – mies tai nainen – näkisimme taivaalla vain toisen kahdesta: joko maljat tai sateenkaaren. Tunnemaailmamme kaventuessa kaventuu myös se, millaisena näemme ulkomaailman. Jos sisäinen elämämme on rikasta, olemme avoimia sekä itsemme että elämän suhteen, näemme helpommin myös ulkoisen elämän rikkaana. Tämä rikkaus ei ole enää rahasta riippuvainen.

Maljojen Lähetti

Maljojen Lähetti katsoo kohtisuoraan maljasta kurkistavaan kalaan – hän on valmis kohtaamaan kaiken, mitä alitajunta esiin nostaa. Maljassa voisi yhtä hyvin olla käärme tai lohikäärmekin, Lähetin reaktio olisi joka tapauksessa sama. Asentokin viestii samankaltaista itsevarmuutta; toinen käsi lanteilla, jalkaterät avoimena hän suhtautuu mihin hyvänsä ’käsillä olevaan’ mieluisana haasteena, jopa leikkimielellä. Lähetin rohkeus kohdata kalan symboloimat asiat (tunteet, impulssit, näyt) ei valitettavasti pohjaudu ymmärrykseen vaan kokemattomuuteen.

Lähetit edustavat Lapsi-aspektia meissä jokaisessa, tästä syystä syvällisempi ymmärrys tai asioiden sisäistäminen eivät juuri Lähettien maailmaan kuulu. Maljojen Lähettiä voisi kenties verrata murrosikäiseen, joka ulospäin viestii lujasta olemuksesta, mutta jonka sisäpuolella myllertää kaaos. Tämän Vesi-elementin lähetti on ainoa hovikortti, jossa henkilö seisoo eri maaperällä muuhun taustaan nähden. Kaikissa muissa hovikorteissa henkilöt ovat maiseman ’sisällä’ tai sen ympäröiminä. Samaan tapaan kuin Maljojen yhdeksikössäkin, kuvan henkilö on kääntänyt selkänsä Vesi-elementille eli tunnemaailmalle; hän näkee siitä vain murto-osan. Nyt verhoa ei kuitenkaan ole näkyvissä (vertaa yhdeksikköön) ja Lähetillä on kädessään ’näytepala’ siitä mistä todellisuudessa on kysymys. Juuri tuo eri maaperällä oleminen synnyttää uskomuksen siitä, että se mitä näemme edessämme on jotain irrallista, jotain mikä ei kuulu meihin. Jos Lähetti seisoisi vedessä olisiko kokemus kenties toisenlainen?

Kuvan mukainen ymmärrys tai suhtautumistapa voi olla tilanteesta riippuen joko hyödyksi tai sitten haitaksi. Joskus parempi tapa toimia on vain katsoa asioita etäämmältä, olla aivan kuin ne eivät koskettaisi meitä itseämme mitenkään. Objektiivisuuteen pyrkiminen on yksi kortin myönteisemmistä merkityksistä. Joskus taas olisi parempi kääntyä ympäri, ja hypätä asiaa sen enempää miettimättä veteen. Kuvan symboliikkaa voi hyödyntää tietoisesti mielikuvituksen tai luovuuden lisäämiseen elämässä. (Veden Maa-elementti – vastamerkki: Maan Vesi-elementti, Lanttien Kuningatar)

Maljojen Ritari

Maljojen Ritari on kenties haasteellisin kaikista neljästä ritarista. Maljat ja Lantit eli Vesi- ja Maa-elementti ovat ns. passiivisia (eli vastaanottavia) elementtejä, tämän vuoksi näiden ”maiden” ritarit ovat kuvattuna paikoillaan, ikään kuin tilanteeseen pysähtyneinä. Ulkomaailman suhteen tämä Ritari ei todellakaan ole sieltä kaikkein aktiivisimmasta päästä, hevonenkin näyttää siltä kuin ottaisi ensin yhden askeleen eteenpäinja sitten toisen taaksepäin. Tällaiseksi Ritaria itseäänkin on joskus opaskirjoissa luonnehdittu; persoonallisuustyyppi, jolle on luonteenomaista hitaasti tapahtuva eteneminen, ottaen yhden askeleen eteen ja toisen sitten taakse tai sivulle.

Ihmissuhteisiin liittyen Maljojen ritaria on kuvattu henkilöksi, joka yhtä aikaa haluaa olla suhteessa mutta joka samanaikaisesti pelkää sitoutumista. Usein kortin teema tulkinnassa liittyykin kommunikaatioon kysyjän ja ulkomaailman välillä – miten saisimme vapautettua itseämme kuorien (haarniska) takaa? Maljojen lähetin kortissa maljasta kurkisti kala – ritarin kohdalla malja on tyhjä, mutta haarniskassa näkyy kaloja vaikka millä mitalla. Ritari on toisin sanoen ”ottanut itseensä” eli tässä tapauksessa sisäistänyt kalan symboloimia asioita: alitajunnan vaikutus on voimistunut, egon tiukat rajat ovat alkaneet rakoilla.

Tällä kortilla on erittäin voimakas kuvallinen samankaltaisuus Valttikorttien Kuoleman kanssa; kummassakin kortissa hevosen ja hahmon asento on lähestulkoon identtinen. Mytologisella tasolla tämän ritarin arkkityyppi liittyy Graalin maljan etsintään. Mikäli ritaria ajaa eteenpäin todellinen visio, tahto löytää vastauksia tai vilpitön kiinnostus elämää kohtaan sen sijaan, että ritari pakenisi tai pelkäisi itseään tai elämää, voi palkintona olla parhaimmillaan syvällinen muutos: henkilökohtaisten rajojen yli näkeminen. Tällöin ”Kuolema” ja ”Ritari” (arkkityyppisinä voimina) ovat yhtä. (Veden Ilma-elementti – vastamerkki: Ilman Vesi-elementti, Miekkojen Kuningatar)

Maljojen Kuningatar

Maljojen Kuningattaren kohdalla voidaan sanoa, että ”tunteet ovat pinnassa”. Maljat vastaavat Vesi-elementtiä, samoin kaikki neljä kuningatarta vastaavat Vesi-elementtiä. Tässä kortissa toisin sanoen kaksi samaa elementtiä kohtaa toisensa; vesi + vesi, tunne + tunne. Yhdistelmän voidaan sanoa ”potensoivan” mutta myös yksipuolistavan. Tupla-elementistä johtuen Kuningattaren vaatetus näyttää täysin vedestä tehdyltä. Kuningatar näyttää itse asiassa läpinäkyvältä, aivan kuten vesikin. Äkkivilkaisulla on vaikea erottaa, mihin vesi loppuu ja mistä kuningatar alkaa.

”Läpinäkyvyyden” voi tässä yhteydessä ymmärtää synonyyminä ”itseensä sulautumisen” kanssa. Kun olemme täysin keskittyneinä tekemään jotain mistä nautimme todella paljon, saatamme jälkeenpäin ihmetellä että mitä oikeastaan tapahtui, ja miten pystyimme tekemään sen mitä teimme. Olemme olleet niin uppoutuneina ”tekemiseen”, ettemme ole rekisteröineet itseämme ”olemiseen”. Olemme huomaamattamme meditoineet! Tuossa hetkessä tietoinen mielemme on väistynyt taka-alalle, ja alitajuinen on päässyt toimimaan kauttamme. ”Läpinäkyvyys” liittyy yhtälailla alitajuisen voimistumiseen, tunteiden voimakkuuteen ja niiden välittömään ilmentämiseen kuin taiteellisuuteen,
inspiraatioon, luomiseen ja psyykkisiin kykyihinkin. Kaikki nämä edellä mainitut ovat perinteisiä Maljojen kuningattaren merkityksiä tulkinnassa.

Kuvasta on vaikea sanoa, onko Kuningattarella silmät auki vai kiinni – joka tapauksessa hänellä on erittäin voimakas yhteys käsissään pitelemäänsä maljaan. Malja on varsin erikoisen näköinen, se muistuttaa enemmän oikeastaan kirkkoa kuin mitään juoma-astiaa. Maljan molemmin puolin on kuvattuna kaksi enkeliä. Erityisen mielenkiintoista on se, että molemmat enkelit ovat mustia (kyseessä ei ole ”optinen harha” sen suhteen, että varjo saisi aikaan mustan värityksen – valo ei voisi langeta mistään suunnasta niin, että kumpikin enkeli jäisi täysin pimentoon).

Ymmärsi Vesi-elementin sitten tarkoittavan tunteita, alitajuntaa, muistia tai visioita, löytyy jokaisesta ulottuvuudesta sekä valoa että pimeyttä. Maljojen Kuningattaren eräs tärkeä opetus on se, että me emme voi valita vain jompaa kumpaa toisesta; avatessamme oven itseemme – katsoessamme ja kokiessamme tunteitamme, kohdatessamme oman sisäisen todellisuutemme – tulemme löytämään sekä aarteet että hirviöt. Mitä hyvänsä Kuningatar maljan heijastavasta pinnasta näkeekään, hän ei säikähdä eikä peräänny. Kuningatar tietää, ettei kukaan voi itseään kuitenkaan paeta. Kuvan kautta voimme tarkastella omaa suhdettamme tunnemaailmaamme. Hyvinvoinnin edellytyksenä on tasapaino; emme voi tukahduttaa tunteitamme, mutta emme myöskään voi antaa niille täyttä valtaa. Maljojen Kuningatar osaa kanavoida tunteensa ulkoiseen maailmaan tasapainossa. Miten on itsemme laita? (Veden vesi-elementti – vastamerkki: Tulen Tuli-elementti, Sauvojen Kuningas)

Maljojen Kuningas

Siinä missä tämän maan Ritarilla on vaikeuksia Ritari-identiteettinsä kanssa, on tällä Kuninkaalla myös vaikeuksia oman kuninkuutensa suhteen. Itse asiassa, Maljojen Kuningas ei välttämättä edes haluaisi olla kuningas. Vesi-elementti edelleenkin vastaa tunne-elementtiä, ja tunteiden (tai mielikuvituksen, intuition, luomisen, jne.) luonnollinen tehtävä on virrata. Kuninkaiden tehtävänä puolestaan ei ole virrata, vaan pysyä paikoillaan. Tässä meillä on syy kortin potentiaaliseen ongelmaan.

Kaikki neljä Pienen Arkanan Kuningasta, samoin kuin Valttikorttien kuningas eli Hallitsija, samoin kuin kaikki numerokorttien neloset, liittyvät luku- ja symboliarvonsa puolesta vakauteen, järjestelmällisyyteen, vahvuuteen, pysyvyyteen sekä selkeään muotoon. Vesi sen sijaan menee minne se pääsee, rikkoo muodot, läikkyy yli laitojen, ja on kaikin puolin muutenkin ”muodoton”. Alkaako dilemma hahmottua? Tämän vuoksi kyseisestä Kuninkaasta joskus kirjoitetaan, että hän on henkilö, joka on joutunut tukahduttamaan tunteensa (kuvittele, jos kuningas saisi itkukohtauksen kesken juhlavastaanoton..).

Tässä kohtaamme jälleen tutun teeman – onko kysymyksessä tukahduttaminen vai hallinta? Isabel Kliegman kirjoittaa: ”Maljojen Kuninkaan myönteinen merkitys liittyy tunteiden hallintaan, jolloin voimme tarvittaessa laittaa tunteet taka-alalle. Kun menin pitämään ensimmäistä luentoani kukaan ei tuntenut minua, ja lisäksi lukujärjestyksen suhteen oli käynyt jonkinlainen sekaannus. Minulla oli mukanani koko päivän luentomateriaali, ja kokonaista yhdeksän ihmistä ilmestyi paikalle. Innostukseni lopahti kuin lehmänhäntä. Tuntui täysin typerältä seistä puhujankorokkeella ja aloittaa luento yhdeksälle henkilölle! Tuossa hetkessä minun täytyi kurkottaa Maljojen Kuninkaaseen sisäpuolellani, koska eihän kukaan edessäni istuvasta yhdeksästä ollut syypää tapahtuneeseen. Paikalle saapuneet ansaitsisivat joka tapauksessa parhaan mahdollisen luennon, jonka voisin heille tarjota. Minun täytyi irrottautua henkilökohtaisesta pettymyksen- ja häpeäntunteesta, ja antaa vain mennä. Vastaavasti, jos itse joutuisin joskus aivoleikkaukseen, valitsisin mieluummin sellaisen kirurgin joka ei itkisi kumihanskoihinsa vaikka olisikin aamulla riidellyt vaimonsa kanssa. (Tarot and the Tree of Life, s.211)”.

Maljojen Kuningas voi kuvastaa persoonallisuutta, joka pystyy toimimaan tyynen rauhallisesti tilanteessa, missä toiset joutuvat täydellisen paniikin valtaan. Hän hallitsee itsensä, muttei ole tukahduttanut itseään. Kysyn usein asiakkailtani, ”onko kuninkaan valtaistuin mielestäsi enemmän kuin styroksilautta vai onko se sellainen, mikä ulottuu kauas aina merenpohjaan asti?”. Vastaus kertoo paljon henkilön suhteesta omaan tunnemaailmaansa. Tämän päivän maailmassa, varsinkin länsimaissa, tunteiden näyttäminen voidaan helposti ymmärtää synonyymiksi heikkouden kanssa. Meillä suomalaisilla asiaan vaikuttaa lisäksi ”bonuksena” kansallinen alemmuuskompleksimme itseilmaisuun liittyen. Hyvinvointi ja tasapaino edellyttää hereillä oloa itsemme ja tunteidemme suhteen. Meillä on paljon opittavana Malja-sarjan korteista. (Veden Tuli-elementti – vastamerkki: Tulen Vesi-elementti, Sauvojen Kuningatar)

(c) Tarotpuu / Tero Hynynen

Vastaa