Miekka-sarjan kortit vastaavat Ilma-elementtiä, ja liittyvät mielen alueeseen. Erilaiset ajatusmallit, ideat, periaatteet, logiikka sekä näihin pohjautuvat toimintamallit ovat esitettyinä tämän maan korteissa. Miekka-sarjan korteissa on myös eniten ns. haastekortteja. Nämä ovat arkkityyppejä, joiden kautta meidän on mahdollista tunnistaa ja tiedostaa itsessämme niitä eri tapoja, joilla sabotoimme itse itseämme. Miekka-maan korteissa tapahtuu jakamista, erottelua ja analysointia, joskus liiallisessakin määrin. Miekka-sarjan kuvien kautta voimme työstää itsessämme selkeämpää ja vahvempaa mielenlaatua – sellaista, joka ei horju arkielämän puhureiden keskellä.

Miekkojen Ässä

Miekka-sarjan ensimmäinen kortti on muiden ässien tapaan kuvana varsin voimakas ja selkeä. Kuvassa oleva käsi ilmestyy pilvestä; käsi voi toisin sanoen olla joko kuvitteellinen tai sitten kuvastaa meidän omaa todellista kättämme, joka pitelee miekkaa. Kortin symboliikka liittyy mielenselkeyteen ja -lujuuteen, etiikkaan, moraaliin ja totuuteen samoin kuin päättäväisyyteen ja tahdonvoimaan. Nämä ominaisuudet voivat olla meidän, mikäli niin haluamme. Yhtä hyvin ne voivat jäädä haave-tasolle, pilviin; valintahan on vapaa.

Kortin merkitys voi viitata henkilökohtaiseen totuuteen tai ymmärrykseen asioista, joskus kysymykseen tulee myös suoraselkäisyys ja omien sanojen tai periaatteiden takana seisominen. Kuvan miekka lävistää kruunun, joka kannattelee sekä palmun- että oliivinoksaa. Palmunoksa symboloi kärsimystä, oliivinoksa rauhaa. Kruunu itsessään edustaa mm. tietoisuutta, valtaa ja voimaa, vihkimystä. Tiedon sanotaan lisäävän tuskaa, mutta myös vapauttavan ja antavan rauhan. Miekalla, oman mielemme voimalla, sekä luomme että hävitämme. Kumpi puoli kuvassa kiinnittää enemmän huomiotasi, käsi joka puristaa kahvaa vaiko terä joka lävistää kruunun? Miekkaan tarttuminen vaatii rohkeutta ja voimaa. Kruunun lävistäminen on tietyssä mielessä lopullinen teko – kuten uusi tietoisuus, josta ei voi palata takaisinpäin. Miten nämä teemat liittyvät itseesi, ja voitko niiden kautta selkeyttää elämääsi?

Miekkojen 2

Kaksiteräisen miekan symboliikka on tässä kuvassa esitetty kirjaimellisesti: toisella miekalla voimme puolustautua, toisella hyökätä. Kuva näyttää ensivilkaisulla varsin rauhalliselta, mutta jos kuvittelet itsesi kortin henkilön paikalle, huomaat asian olevan toisin. Vaatii paljon voimaa ja keskittymistä saada pidettyä kahta miekkaa kyseisessä asennossa. Hengitys muuttuu väkisinkin pinnallisemmaksi, ja kaikki keskittyminen ohjautuu jännityksen ylläpitoon. Kirjallisuudessa kortille annettu merkitys voisi kiteytetysti olla ’väkisin ylläpidetty rauha’.

Symboliikka voi viitata tilanteeseen, jossa haluaisimme toimia, sanoa jotain, ilmaista oman tahtomme, mutta syystä tai toisesta emme voi niin tehdä. Tällöin kannattaa kysyä itseltä: ”miksi en voi toimia näin?”. Kortissa on esitettynä itse asiassa paradoksi: mitä enemmän varjelemme omia ajatuksia tai tunteita pääsemästä pintaan, eli mitä tiukemmin pidämme ne itsemme sisäpuolella, sitä todennäköisemmin ne yllättäen hyökyvät laitojen yli ja aiheuttavat epätasapainon. Pyrimme ajatuksillamme kontrolloimaan tunteita, minkä seurauksena tunnemaailma kaventuu, mutta itse tunteiden voimakkuus kasvaa. Kysymys liittyy siis kontrollin merkitykseen ja määrään sekä alkuperäiseen syyhyn. Kuvan symboliikka voi myös viitata tietoisesti sellaisen asenteen omaksumiseen, jossa sanomme maailmalle ”en halua kohdata sinua, anna minun olla rauhassa”, mikä tilanteesta riippuen voi joko olla suotavaa tai sitten ei.

Miekkojen 3

Tämä kuva voisi olla suoraa jatkumoa edellisen kortin teemaan. Ilma-elementin (pilvet) sisällä oleva vesi sataa alas; ajatusten ympäröimänä olleet tunteet pääsevät vapautumaan, ja seurauksena on muutos, uudistuminen. Kolmen miekan lävistämä sydän on kuvana varsin dramaattinen. Mitä voimakkaampi kuva, sitä suurempi voi myös olla houkutus tehdä dramaattisempi tulkinta kuvan pohjalta. Jos itse käytät Tarot-kortteja tulkintaan, kannattaa tämä pitää mielessä. Jos kortteja lähestyy mustavalkoisesti (Miekka-sarjan tapaan) ääripäiden näkökulmasta, voi edellisen kortin nähdä kuvastavan torjuntaa ja kieltämistä, ja tämän kortin vastaavasti edustavan hyväksymistä ja tunteiden läpikäymistä.

Kortin kuvan kautta voimme esim. käsitellä ajatusten ja tunteiden välistä ristiriitaa. Haastekorttina kuva pyytää meitä tarkastelemaan, miten itse toimimme omia tunteitamme vastaan. Suhtaudumme kärsimykseen usein torjunnalla, yritämme työntää kipua ja ahdistusta loitommas itsestämme. Tällä tavoin kuitenkin vain ylläpidämme omaa tuskaamme. Ainoa tapa millä voimme selvitä kärsimyksestä on hyväksyä se sellaisena kuin se on, ottaa se omaan sydämeen ja antaa sille tilaa. ”It hurts and hurts and hurts and it keeps on hurting. And then it heals.” (Isabel Kliegman)

Miekkojen 4

Hieman yllättäen juuri Miekka-sarjan korteista eli turbulentin Ilma-elementin kuvasarjasta löytyy kaikkein rauhallisin ja hiljaisin Pienen Arkanan kortti. Jos edellisen kortin näkee edustavan suruprosessia, tietää jokainen joka sellaisen on läpikäynyt, että jossain vaiheessa kuvaan astuu myös tietynlainen mielenrauha. Rauha ei välttämättä ole yhtäjaksoista ja tasaista, mutta pienetkin hetket voivat olla vaikutuksiltaan todella voimakkaita.

Kortin värimaailma tekee selvän eron etualan ja taustan välille. Mikäli oma elämäntilanteemme on kovin rauhaton tai joudumme olemaan ahdistavissa tilanteissa toistuvasti, voi tämän kortin symboliikka silloin olla kehotus keskittää tietoisuus takaisin itseen, ja unohtaa ympärillä olevat ongelmat (seinällä roikkuvat kolme miekkaa) ainakin hetkeksi. Tuskin meistä on paljon apua toisillekaan jos omat akkumme ovat vähissä. Jos henkilökohtaiset rajat ovat kovin heikot (esim. vaikutuksille alttius tai hyväksikäytettävyys), voi tämän kuvan meditoimisen kautta saada aikaan toivottuja muutoksia.

Kuten muidenkin Pienen Arkanan nelosten kohdalla, myös tämän kuvan kohdalla tulkintaan vaikuttaa erityisesti aktiivisuus-passiivisuus -akseli. Kumpi janan ääripää on kohdallani suotavampi valinta? Tällä kortilla on myös yhtymäkohta Maljojen kahdeksikon kanssa; kumpikin kortti voi merkitä toiminnan keskittymistä sisäiseen maailmaan, itseemme. Tällöin ulkopuolelta katsottuna voi vaikuttaa siltä kuin emme tekisi mitään, vaikka todellisuudessa sisällämme tapahtuisi suuriakin muutoksia.

Miekkojen 5

Miekkojen viitosesta tulee väkisinkin mieleen viime aikojen poliittinen tilanne Lähi-idässä; ”sota on voitettu, mutta millä hinnalla?”. Kortin symboliikka haastaa meidät kohtaamaan varsin epämiellyttävän totuuden: jokaisesta meistä löytyy sisäpuolelta terroristi. Tämä on eräs Varjon aspekteista, joiden kautta voimme työstää kielteisiä tai torjuttuja puolia itsessämme. Persoonallisuudesta riippuu, mihin tämän aspektin ”pommitukset” kohdistuvat; ulkopuolelle näkyvään maailmaan vaiko sisäpuolelle omaan itseemme. Mikäli tämä Varjon osa projisoidaan itsemme ulkopuolelle, seurauksena on tavalla tai toisella sotatilanne: minä olen hyvä, sinä olet paha. Tällä voidaan myös perustella itselle ”oikeutettu” toiminta. Mikäli persoonallisuus on empaattisempi, kohdistuu terrori luonnollisesti
sisäpuolelle.

Erilaiset kielteiset ajatusmallit saavat entistä enemmän tilaa, ja mikä pahinta, ruokimme niitä jatkuvasti itse lisää. Itsesyytökset, pessimismi eri muotoineen, katkeruus ja marttyyrinrooli, siinä vain muutama esimerkki ”pommitusten” vaikutuksista. Mikäli haluamme muuttaa omia kielteisiä ominaisuuksiamme, on meidän syytä katsoa peiliin ja pitää molemmat silmät auki. Mustavalkoisuuden ja ehdottomuuden lisääntyminen on aina merkki siitä, että terroristin kanssa tulisi aloittaa rauhanneuvottelut. Jokaisella arkkityypillä on sekä myönteiset että kielteiset ominaisuudet. Terroristi-arkkityypin toiselta puolelta löytyy rauhanturvaaja, jonka kohtaamme seuraavassa kortissa.

Miekkojen 6

Miekkojen kuutonen on ainoa Miekka-sarjan korteista, joissa olemme tietoisesti kosketuksissa Vesi-elementtiin eli tunnetasoon. Veneessä on kolme henkilöä; mies, nainen ja lapsi. Psykologisessa merkityksessä jokainen hahmoista edustaa eri puolia omasta itsestämme. Tässä kuvassa nämä eri puolet ovat kaikki läsnä, viitaten kokonaisuuteen. Edellisen kortin kohdalla puhuin terroristi-arkkityypin merkityksestä; tämä itsemme Varjo-puoli haluaa saada muutoksen aikaan välittömästi, ja ainoastaan hänelle sopivalla tavalla (koska muiden tapa on aina ”väärä”). Tämä Varjo-puoli on hieman
samantapainen kuin lapsi, joka suuttuu aina kun ei saa omaa tahtoaan läpi.

Tässä kuudennessa Miekka-kortissa on esitetty saman arkkityypin myönteinen puoli, ”rauhanturvaaja”. Tämä osa itseämme tietää, että todelliset, kestävät muutokset vievät aikaa ja vaativat kärsivällisyyttä, sekä ennen kaikkea yhteistyötä. Tämän arkkityypin toimintamalli perustuu aina neuvotteluun ja sovitteluun, ja toiminta tapahtuu vähitellen. Miekat, jotka voivat edustaa esim. haasteita tai ongelmia, ovat veneessä mukana. Niitä ei ole unohdettu tai piilotettu. Ne ovat jokainen omalla paikallaan, järjestyksessä.

Miekoista huolimatta vene kulkee eteenpäin soutajan toimesta; ongelmista huolimatta olemme kokonaisia ja toimintakykyisiä oman tahdonvoimamme kautta (sauva). Erään teorian mukaan veneessä olevat miekat lävistäisivät veneen pohjan, joten niiden irrottaminen johtaisi veneen uppoamiseen. Joskus ongelmamme voivat olla sen laatuisia, ettei niitä ole mahdollista mitenkään ratkaista. Esim. geenien kautta välittyvät asiat, olivat ne sitten fyysiseen tai psyykkiseen puoleen vaikuttavia tekijöitä, voivat joskus vaatia meitä löytämään rakentavan tavan olla ja elää niistä huolimatta. Kortin symboliikka on erinomainen apuväline ajatusten ja tahdonvoiman selkiyttämiseen oikeanlaisen toimintatavan suhteen.

Miekkojen 7

Tätä kuvaa voisi kutsua vaikkapa ”aivojumppa-kortiksi”. Kortissa kuvattu hahmo etenee tanssahdellen, kantaen sylissään miekkoja. Taustalla näkyy telttoja, ja vielä kauempana ilmeisesti leirinuotio, jonka äärellä on ihmisiä kokoontuneena. Useassa opaskirjassa kortin hahmon sanotaan olevan
vihollisleirin äärellä; teltat ovat tyhjillään, joten miehen on ollut helppo käydä varastamassa aseet mukaansa. Kortin arkkityyppi toimii siis ”aseistariisuvassa” funktiossa. Kuvan miehellä on sylissään viisi miekkaa, tämän voi ymmärtää viittauksena Miekka viitosen ”terroristiin”. Kuvassa on siis esitetty ratkaisu, kuinka oma terroristimme riisutaan aseista.

Ratkaisu löytyy oikeanlaisesta strategiasta. Mitä me voimme tehdä etukäteen, jotta voimme estää itseämme sabotoimasta omaa elämäämme? Mitä voimme tehdä ettei meistä tule itsemme pahimpia vihollisia? Ratkaisu on edelleen kuvassa: meidän on syytä pitää mielemme notkeana. Oman ajatusmaailman ja tietoisuuden laajentaminen tuo uusia näkökulmia, tapahtui tämä prosessi sitten ristikoita täyttämällä tai uusiin ajatussuuntauksiin perehtymällä. Tämä ”mielen liike” jo itsessään rikkoo mustavalkoisen noidankehän, johon niin usein jäämme vangiksi. Toinen näkökulma kortin merkityksestä syntyy, kun tarkastellaan itse miekkoja. Jos sinulle annettaisiin kannettavaksi viisi miekkaa, miten pitelisit niitä käsissäsi? Yrittäisitkö pidellä niitä kahvoista kiinni, vai kannattelisitko niitä teristä? Kuvan henkilöllä miekanterät lepäävät molemmissa kämmenissä. Lisäksi henkilö ei etene varovaisesti vaan tanssahdellen, ja katsoo vieläpä eri suuntaan kuin minne on menossa. Yhdistelmä on varsin otollinen loukkaantumiselle.

Leikkisä asenne, huumori, hällä-väliä -mentaliteetti voi usein olla juuri se, mitä tarvitsemme tilanteessa eniten – yhtä lailla se voi olla juuri se, mitä tarvitsemme kaikkein vähiten. Kolmas merkitys tämän kortin kohdalla liittyy luottamukseen, tai lähinnä sen puuttumiseen. Henkilö, joka on joutunut kokemaan paljon pettymyksiä tai saanut osakseen rikottuja lupauksia, voi omaksua toimintamallikseen tilanteesta pois kävelemisen sen sijaan, että jäisi odottamaan (mielessä etukäteen kuviteltua) karvasta loppua. Lempeys itseä kohtaan sekä itseluottamuksen lujittaminen ovat tällöin teemoja, joiden kanssa on syytä työskennellä.

Miekkojen 8

Jos edellinen kortti, Miekkojen seitsemän, oli ”aivojumppa-kortti” on tämä kahdeksikko siinä tapauksessa ”aivopesu-kortti”. Kuvan henkilöllä on side silmillä (kuten Miekkojen kakkosessakin), ja kädet on köytetty selän taakse. Vaikka ensivaikutelma antaa ymmärtää, miekat eivät kuitenkaan todellisuudessa ympäröi henkilöä (selän takana ei voi olla yhtäkään miekkaa, kaikki kahdeksan ovat näkyvissä), ja henkilön jalat ovat vapaina.

Kuten Rachel Pollack kirjoittaa, mikään ei estä henkilöä yksinkertaisesti vain kävelemästä tilanteesta ulos. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Avaintekijänä tässä kortissa ovat köydet: rajoittaminen, estäminen, sitominen. Tässä on myös yhtymäkohta Valttikorttien Paholaiseen, missä kaksi hahmoa on myös köytettynä. Mutta aivan kuten Paholaisen kaksi ihmishahmoakin voisivat yksinkertaisesti ottaa köydet pois kaulastaan ja vapauttaa itsensä, vastaavasti voisi tämän kortin henkilökin tehdä samoin. Miksi siis jäämme omin tahdoin vankilaan? Kysymys liittyy tietenkin vastuuseen. ”On parempi vain jäädä siihen missä on, eikä lähteä muuttamaan tilannetta mihinkään päin, eikö vain? Vaikka asiat olisivat huonosti, voivat ne muutoksen jälkeen olla vielä huonommin, eikö totta?”.

Oman mielemme selitykset voivat olla todella vakuuttavia, ja kun kuuntelemme niitä riittävän kauan, ovat ne lopulta ainoa asia minkä kuulemme. Vastuu liittyy tilanteeseen myös toisella tavalla: kun emme itse tee mitään vaan odotamme, että jokin tekijä ulkopuolelta vapauttaa meidät, on meillä silloin aina joku toinen jota syyttää jos asiat sattuisivatkin menemään huonosti. Jokaisella meistä on
omat lukkomme aukaistavina. Jokaisella myös riippuu avain omassa kaulassa. Tarotin avulla tulemme tietoiseksi tästä seikasta – se, käytämmekö sitten avainta, on jokaisen oma valinta.

Miekkojen 9

Ensimmäinen asia, jonka voi sanoa sekä tästä yhdeksiköstä että kympistä on tämä: yhdessä asiassa oma mielemme on ehdottomasti paras – tekemään kärpäsestä härkäsen. Luulisin, että jokaisella on omakohtaista kokemusta siitä, että omat ongelmamme eivät yksin vatvomalla juurikaan helpotu (tässä oli se toinen asia; painopiste sanalla ’yksin’). Päinvastoin ongelmat voivat kasvaa ulos mittasuhteistaan, ja lopun yötä voimmekin sitten kieriskellä unettomina sängyssä keskittyen mitä hirvittävimpiin kauhuskenaarioihin, joita mielemme taitavasti eteemme loihtii. Tästä näkökulmasta katsottuna kummassakin kortissa on hieman jopa tragikoomisia piirteitä.

Tästä yhdeksiköstä mieleeni tulee eräs ICD 10-tautiluokituksen diagnoosi, joka liittyy unihäiriöiden puolelle. Tämä diagnoosi on nimeltään ”yöllinen kauhukohtaus”. Termi on mielestäni hulvattoman hauska, ja on saanut aikaan useammankin naurunremakan (ymmärrän myös, että moni perhe kärsii tästä tavallisesti pikkulasten ongelmasta, ja heille asiassa tuskin on mitään hauskaa – sympatiani on heidän puolella).

Kaikki yhdeksiköt liittyvät Valttikorttien yhdeksikköön, Erakkoon, ja jokaisen Pienen Arkanan yhdeksikön teema liittyy näin ollen myös yksinäisyyden ja yksin olemisen väliseen eroon. Miekkojen yhdeksikön sanotaan kuvastavan erilaisia ongelmia, jotka täyttävät mielemme; pelkoja, huolia ja murheita, epätoivoa, pessimismiä, painajaisia, liittyivätpä nämä sitten itseemme tai meille tärkeään henkilöön. Miekat näyttävät siltä, kuin ne roikkuisivat seinällä. Todellisuudessa seinää ei ole, joten miekatkin ovat ilmassa. Kyseessä on siis optinen harha; mielikuva, joka ei voi vastata fyysistä todellisuutta. Samalla tavoin kuin oma mielemme automaattisesti ’näki’ kuvassa seinän jolla miekat roikkuvat, tekee mielemme päätelmiä ja yhdistelmiä jotka eivät välttämättä vastaa todellisuutta.

Mielen eräs tärkeimmistä ominaisuuksista on nopeus – tämä on samanaikaisesti sekä lahja että kirous. Kuinka monta kertaa olemme etukäteen mielessämme eläneet jonkin tapahtuman läpi vain huomataksemme jälkeenpäin, ettei oma käsityksemme vastannut todellisuutta lainkaan? Toki tämä kortti voi kuvastaa todellisiakin ongelmia, mutta kuinka paljon yksin murehtiminen asiaa auttaa?

Miekkojen 10

Miekka-sarjan viimeisessä numerokortissa näemme kaikkein väkivaltaisimman kuvan, mitä Waite-Smith -pakasta löytyy. Mistä väkivaltaiset kuvat – painajaiset tai valvetilan mielikuvat – omassa elämässämme kertovat? Millaisessa elämäntilanteessa näemme tämänkaltaisia kuvia, joko päivätajunnan tai alitajunnan kautta? Silloin, kun olemme onnellisia ja tyytyväisiä itseemme ja elämäämme? Vai silloin kun elämme keskellä muutospainetta? Psykologisesta vinkkelistä voidaan sanoa, että kuvassa on esitetty vanhan ’minän’ kuolema; käsitys itsestämme ja kenties koko elämästä on kokenut täydellisen muutoksen. Katsomme itse vanhaa ’minäämme’, entistä elämäämme, aivan kuin ulkopuolisen silmin. Uuden tietoisuuden, uuden elämän heräämisen voi kuvassa rinnastaa aamunkoittoon.

Toinen näkökulma kortin tulkintaan liittyy itse miekkoihin. Hengen riistämiseen riittää hyvin yksikin miekka – 10 miekkaa voi kertoa hieman liioitellusta reaktiosta, samaan tapaan kuin murrosikäinen, joka mielikuvissaan naulaa itsensä ristille osoituksena kaikista kärsimyksistään. Joskus tämä kortti edustaakin tulkinnoissa eräänlaista weltschmerz-asennetta, jossa henkilö kokee kantavansa harteillaan koko maailman tuskan (maailmanparantaja-arkkityypin Varjo-puoli?).

Kolmas näkökulma liittyy kortissa kuvatun miehen oikean käden sormien asentoon, mikä liittää tämä kortin sekä Valttikorttien Paaviin että Lanttien kuutoseen. Tämän kolmen kortin yhdistelmän perusteella Miekkojen kymppi sisältää eräänlaisen ”vedenjakaja-” tai ”muuntaja”-arkkityypin. Karkeasti ottaen tämä voi tulkinnassa näkyä kahdella eri tavalla: joko niin, että ulkoisten olosuhteiden pysyessä ennallaan sisäinen kokemus asioista tai tilanteesta muuttuu täysin, tai niin, että sisäinen tila säilyy muuttumattomana mutta ulkoiset olosuhteet vaihtuvat, mikä aiheuttaa ristiriidan oman roolin suhteen. Joskus tämä kortti voi myös edustaa liiallista painopistettä ajatusmaailman puolella – voisiko mieltä saada kevennettyä jollain tavalla?

Miekkojen Lähetti

Lähetti voi edustaa sellaista mielenlaatua tai persoonallisuutta, jossa henkilö tarkkailee ja tutkii ympäristöään kiinnostuneesti. Yleensä tähän laatuun yhdistyy myös jonkinasteista pidättäytyneisyyttä tai eristäytyneisyyttä. Tarkastele näitä teemoja elämäsi tai tilanteen suhteen. Mitä ominaisuuksia voit kehittää itsessäsi, jotta kanssakäyminen ympäristön suhteen muuttuu enemmän välittömäksi ja luonnolliseksi? Mikäli olet päinvastoin täysin ”ovet auki”, voi kysymykseen tulla pikemminkin oman toiminnan rajoittaminen.

Hieman erilainen näkökulma korttiin hahmottuu, kun vertaillaan hovikorttien ja ikäryhmien suhdetta. Kuten sanottu, Lähetit edustavat Lapsi-aspektia meissä, ja tähän aspektiin liittyy kiinteästi uteliaisuus mutta myös kokemattomuus. Kokematon ja innokas Lähetti pitelee käsissään miekkaa – ei lelumiekkaa vaan oikeaa, painavaa ja terävää miekkaa. Mielikuva on verrattavissa siihen, että antaisi murrosikäiselle ladatun aseen. Intoa ja halua löytyy vaikka kuinka, mutta löytyykö taitoa?

Eräs Ilma-elementin esiintymismuoto käytännön elämässä liittyy puheeseen: sanat, joiden kautta ’ilmaisemme’ oman tahtomme. Kuten miekallakin, sanoillakin voimme vahingoittaa. Ne voivat viiltää syvään, ja jättää jälkensä pitkäksi aikaa. Miekkojen Lähetin puhutellessa sinua joko tietoisen kuvatyöskentelyn kautta, tai kiepsahtaessaan tulkintaan, tarkastele omaa kommunikaatiotasi; miten ilmaiset oman tahdonvoimasi ja ajatuksesi, mikä on tarkoituksesi ja motivaatiosi. Millaisen jäljen jätät toisiin sanoillasi? (Ilman Maa-elementti – vastamerkki: Maan Ilma-elementti, Lanttien Ritari)

Miekkojen Ritari

Kaikille Miekka-hovikorteille yhteisiä ominaisuuksia ovat itsenäisyyden ja riippumattomuuden tarve; voidaan sanoa, että nämä ovat niiden elinehtoja. Miekkojen Ritarin kohdalla nämä ominaisuudet saavat kenties sekä parhaimmat että pahimmat ilmenemismuodot. Tämän Ritarin tyypillisiä ominaisuuksia ovat rohkeus, päämääräsuuntautuneisuus, nopeus ja voima. Joskus ominaisuudet voivat hallita liikaakin persoonallisuutta, jolloin kääntöpuolena voi esiintyä aggressiivisuutta, hätiköintiä (vauhtisokeus) sekä ylimielisyyttä. Miten nämä ominaisuudet liittyvät itseesi tai tilanteeseesi? Onko näitä ominaisuuksia itsessäsi liian vähän vai päinvastoin liikaa? Tämän ritarin voima on ”suuri-energistä” mutta se ei kestä pitkällä matkalla.

Vertaa Miekkojen ja Lanttien ritaria toisiinsa; kumpi soveltuu paremmin sadan metrin juoksuun, kumpi maratoniin? Miekkaritari on myös Tarot-pakan ikioma soturihahmo. Kortin kautta voimme tarkastella omaa suhdettamme taisteluun, hyökkäykseen ja puolustamiseen. Omista asiakkaistani 90% valitsee kuudentoista hovikortin joukosta juuri tämän ritarin pyytäessäni heitä näyttämään kortin, mistä he pitävät kaikkein vähiten. Meillä suomalaisilla ei ole juurikaan kokemusta valloittajakansana olemisesta, päinvastoin. Hyökkäys ja taistelu kohdistuukin usein meihin itseemme (korkeat itsemurhaluvut). Ulkomaailman suhteen vaikuttaa siltä, että viinapullo on ainoa väylä, minkä kautta Miekkaritari saa mahdollisuuden ilmentyä näkyvästi – tällöinkin vinoutuneessa ja kehittymättömässä muodossa (ritarin käänteiset merkitykset, mm. väkivaltaisuus). Varmaa on se, että elämässämme emme voi konflikteja välttää. Miekkojen ritari voi opettaa meille, kuinka pystymme yhdistämään tanssin ja taistelun. (Ilman Ilma-elementti – vastamerkki: Maan Maa-elementti, Lanttien Lähetti)

Miekkojen Kuningatar

Miekkojen kuningattaren vasemmassa kädessä roikkuu köydenpätkä; hän on vapauttanut itsensä jostain kahlitsevasta tilanteesta. Hyvin usein tämä Kuningatar kuvastaa henkilöä, joka on menneisyydessään joutunut kokemaan kovia. Persoonallisuudesta riippuu, miten nämä kokemukset ovat vaikuttaneet häneen – onko seurauksena syntynyt katkeruutta vai ymmärrystä ja viisautta. Oikeassa kädessään Kuningatar pitelee miekkaa, joka osoittaa kohtisuoraan ylöspäin. Tämä on viittaus Valttikorttien Oikeus-arkkityyppiin, jonka periaatteita hän soveltaa elämässään.

Mieti, miten voit soveltaa henkilökohtaista viisautta ja totuutta elämässäsi. Jos menneisyyden kokemukset estävät sinua elämästä tai toimimasta nykyhetkessä, mieti miten voit lopullisesti katkaista köydet näihin tapahtumiin. Kuten joku viisas on joskus sanonut: ”On mahdollista parantua – ja kuitenkin, olla unohtamatta.” Miekkojen Kuningattaressa parhaassa tapauksessa viisaus ja totuus kohtaavat ymmärryksen ja myötätunnon; henkilö, joka on osannut kääntää omat kokemuksensa voimaksi ja selkeäksi visioksi elämästä. (Ilman Vesi-elementti – vastamerkki: Veden Ilma-elementti, Maljojen Ritari)

Miekkojen Kuningas

Sekä Miekkojen Kuningattaren että Kuninkaan voi halutessaan nähdä pitelevän kädessään tämän Ilma-sarjan ensimmäistä korttia, Miekkojen ässää (kummassakin kortissa löytyy kruunu, lisäksi Lähetin ja Ritarin kohdalla miekka ei näy kokonaisena). Näin ollen tähän ässään liitettävät ominaisuudet voivat myös tulla kysymykseen molempien hovikorttien kohdalla. Siinä missämielenselkeys ja tahdonvoima liittyy Kuningattaren kohdalla enemmänkin hyvinvoinnin näkökulmaan (Tarot-pakan ”ison kuningattaren” eli Hallitsijattaren kautta), liittyy tähän Kuninkaaseen ässän ominaisuudet pikemminkin periaatteina, joiden takana seisotaan (tai istutaan tässä tapauksessa).

Etiikka, moraali, oikeanlainen toiminta sekä motiivien tarkastelu ovat parhaimmillaan persoonallisuuden sisäänrakennettuja ominaisuuksia, jotka ilmenevät luonnollisesti henkilön elämässä. Mikäli nämä ominaisuudet hallitsevat liikaa voi seurauksena olla esim. saivartelua tai kaiken tekemistä tarkkojen ohjeiden ja sääntöjen mukaan. Tällöin spontaanisuus ja keveys vähenee persoonallisuudesta, ja tilalle astuu dogmaattisuus ja vanhoillisuus (Tarot-pakan ”ison kuninkaan” eli Hallitsijan Varjo-puolet). Miten nämä edellä kuvatut asiat liittyvät itseesi tai tilanteeseesi? Kumpi lähestymistapa on suotavampi valinta; asioiden huolellinen tarkastelu ja toimintatavan harkinta vaiko vapaampi, spontaani reagointi? Mitkä ovat faktat tilanteessasi, mikä on varmaa ja luotettavaa, minkä pohjalta tulisi toimia? Mitä periaatteita tai sääntöjä noudatat, ja mitkä ovat niiden plus- ja miinuspuolet? Mikä on oma lakisi – ja onko siinä tilaa toisille? (Ilman Tuli-elementti – vastamerkki: Tulen Ilma-elementti, Sauvojen Ritari)

(c) Tero Hynynen / Tarotpuu

One Comment

Vastaa