Sauvat (tai Valtikat/Kepit) vastaavat Tuli-elementtiä, ja edustavat omaa tahdonvoimaamme. Sauva-korteissa on tietynlaista pioneerihenkeä, ja niiden painopiste kallistuu enemmän ulkoiseen kuin sisäiseen maailmaan. Tahdonvoima ilmenee näissä korteissa potentiaalin, voimavarojen ja tietoisen toiminnan muodossa. Sauva-korttien henkilöt ovat sinnikkäitä, yritteliäitä ja aktiivisia (jääräpäisiä myös!). Tämän Tuli-elementin kuvasarjan kautta voimme oppia hahmottamaan omaa suhdettamme maailmaan ympärillämme; miten toimimme suhteessa toisiin ja miten käytämme omia ominaisuuksiamme.

Sauvojen Ässä

Jokainen Pienen Arkanan ässä eli numerosarjan ensimmäinen kortti edustaa kulloinkin kyseessä olevan elementin syntyä; tämän vuoksi esim. Golden Dawnin opetuksissa kyseessä oleva Sauvojen ässä saa nimekseen ”The Root of the Powers of Fire”, Tulen Voimien Lähde (tai alkuperä/ydin).

Sauvojen ässä kuvastaa kipinää, josta voi kasvaa oikein käsiteltynä ikuisesti palava liekki. Tämä voi käytännössä tarkoittaa esim. henkilökohtaista visiota, oman tarkoituksen löytämistä tai sisältä kumpuavaa voimaa, joka muodostuu kantavaksi periaatteeksi ihmisen elämässä. Mitä tuli-elementti sinulle merkitsee, millainen suhde itselläsi on tuleen?

Kirjallisuudessa kortin sanotaan usein edustavan syntymää, kasvua ja kehitystä, elinvoimaa ja seksuaalisuutta, samoin kuin uuden elämänvaiheen alkua tai toimintatavan omaksumista. Sauvojen ässä voi edustaa elämän kokemista intohimoisesti ja voimakkaasti. Kortin kuvaa voi myös käyttää itseluottamuksen vahvistamiseen ja omien voimavarojen lujittamiseen.

Terapeuttisessa kontekstissa merkityksellistä on tarkastella, kuinka nämä positiiviset ominaisuudet saadaan liitettyä käytännön elämään; miten voin käyttää omia voimavarojani paremmin? Miten voin ilmaista oman tahdonvoimani selkeämmin? Miten voin varmistaa, että uusi ymmärrys tai näkemys juurtuu itseeni vahvasti? Sanonta ”On taottava silloin kun rauta on kuumaa” soveltuu tähän ässään erittäin hyvin, sillä tämän kuvan edustamat asiat eivät yleensä kestä loputtomiin. Uusi alku, inspiraatio, aloitekyky tai tahdonvoima voivat parhaimmillaan toimia henkilökohtaisen kehityksen mittapuuna.

Sauvojen 2

Kortin henkilö seisoo linnan parvekkeella katsellen edessä avautuvaa maisemaa. Oikeassa kädessään hän pitelee maapalloa, vasen käsi tukee yhtä sauvaa. Toinen sauva on pultattuna kiinni muuriin oikealla puolen. Seikkailuja, toimintaa ja haasteita rakastava Tuli-elementti näyttää tässä kortissa hieman pysähtyneeltä, ehkä jopa vangitulta? Millainen olo itsellesi tulee kuvan henkilöstä? Onko hän tyytyväinen siihen missä on, vai haluaisiko hän lähteä tutkimaan alla levittäytyvää maisemaa?

Golden Dawnin järjestelmässä kortin nimi on Herruus. Kuvan henkilö todennäköisesti onkin oman elämänsä herra, ehkäpä jopa koko ympäristön (läänin-) herra. Opaskirjoissa kortin sanotaan merkitsevän menestystä, saavutuksia, valtaa, vakautta ja turvallisuutta. Kortin henkilöllä varmaan onkin kaikkea tätä. Mutta eikö hän kuitenkin halua jotain muuta, jotain lisää? Milloin emme enää halua yhtään mitään enempää, milloin olemme tyytyväisiä siihen mitä meillä on? Logoterapian mukaan emme voi saavuttaa onnea jos onni itsessään on päämääränä. Mitä kovemmin yritämme tavoittaa onnea, sitä kauemmaksi se siirtyy. Onni voi syntyä ainoastaan sivutuotteenaKortin henkilö on paikoillaan, mutta sisäpuolella kuitenkin palaa halu lähteä. ”Mitä kaikkea voisinkaan vielä tehdä?” Maapallo oikeassa kädessä voi edustaa kokonaisuutta, ideaa, mielikuvaa. Edessä levittäytyvä maisema näyttää todellisuuden sellaisena kuin se edessämme on. Symboliikka voi viitata väliarvion tekemiseen, pohtimiseen, eri näkökulmien tarkasteluun.

Mitkä ovat sinun kysymyksesi omaan elämääsi liittyen? Kortin henkilö ei voi seistä loputtomiin paikoillaan, jossain vaiheessa kuvaan täytyy astua toiminta. Vielä ei välttämättä ole toiminnan aika – ellet sitten ole seissyt paikoillasi jo riittävän pitkään. Maailma odottaa seuraavaa siirtoasi.

Sauvojen 3

Sauvojen kakkosessa ja kolmosessa on paljon yhteistä. Kummassakin kortissa on yksi henkilö. Kummassakin kortissa henkilö seisoo ympäristöön nähden ylempänä, katsellen edessä avautuvaa maisemaa. Kakkosen henkilö nojaa sauvaan vasemmalla, kolmosen henkilö oikealla kädellään. Kakkosen henkilö on lähes tulkoon selin, kolmosen henkilö on meihin nähden täysin selin kääntyneenä.

Miksi siis kaksi lähestulkoon identtistä korttia? Syy löytyy tietenkin eroista, jotka eivät ole suuria mutta sitäkin merkittävämpiä. Tämän kortin hahmo on kakkoseen verrattuna lähempänä seikkailuja, toimintaa ja haasteita, eli niitä Tuli-elementille rakkaita ominaisuuksia. Tämän Sauvojen kolmosen hahmo ei enää seiso turvassa linnan muurien takana, vaan avoimella kukkulalla, avoimena elämälle. Kuvan henkilö on tietoinen, että joku voisi vaikkapa hiipiä takaapäin ja työntää hänet kukkulalta alas. Elämä on vaaroja täynnä, minkäs teet. Tarkemmin kun katsoo, voi huomata että Sauvojen kakkosessa henkilö ei itse asiassa nojaa sauvaan, vaan pitää sitä itse pystyssä. Jos kakkosen hahmo irrottaisi otteensa, sauva kaatuisi. Kolmosen hahmo voi puolestaan nojata sauvaan helposti – se on tukevasti maassa kiinni eikä kaadu. Kummassa kortissa on levollisempi tunnelma?

Tässä kuvassa voi kuvitella auringon juuri laskeneen, taivas ja meri ovat värjäytyneet kullankeltaiseksi. Henkilöllä ei vaikuta olevan kiire mihinkään, eikä kuvasta välity samanlaista tarvetta tehdä päätös kuin mitä edellisen kortin kohdalla. Merellä näkyy kolme laivaa, kaikki mitä ilmeisimmin juuri satamasta lähteneinä. Voisivatko ne olla Kolumbuksen kolme laivaa, Pinta, Niña ja Santa María?

Kolumbuksen tavoin me olemme kaikki tutkimusmatkailijoita, kartoittaen oman elämämme reittejä, oppien puhumaan uusia kieliä, omaksuen uusia taitoja, kohdaten erilaisia ihmisiä, erilaisia tilanteita. Viemme itsemme – omat ominaisuutemme, tietomme ja taitomme mukanamme – ulos maailmaan, ja vaikutamme toisiin. Toiset vaikuttavat meihin. Sauvojen kolmonen voi edustaa ymmärryksen kasvua – mitä uusia puolia voin löytää itsestäni katsomalla maailmaa laajemmasta näkökulmasta? Luottamus elämään ja läsnäolo itsessämme ovat ominaisuuksia, joita tämän kuvan työskentelyn kautta voi vahvistaa.

Sauvojen 4

Tuli-elementin ihmiset nauttivat haasteista mutteivät rajoituksista; kortin henkilöt ovat jättäneet kaupungin muurit taakseen, ja kulkevat nyt avoimella maaperällä. Kuvan symboliikka voi viitata vapautumiseen tai vapaudentarpeeseen, rohkeuteen murtautua ulos vangitsevista tilanteista.

Kuvan keskellä on torni – tämä voi olla viittaus Valttikorttien Torniin.

Samaisesta Valttikortista sinkoutuu alas kaksi hahmoa, joiden vaatetus myös muistuttaa hyvin paljon tämän kortin hahmojen vaatetusta. Valttikorteissa Torni (XVI) tulee heti Paholaisen (XV) jälkeen; pitkään jatkunut patoutunut tilanne tulee päätökseensä voimakkaan muutoksen seurauksena. Tässä kortissa henkilöt ilmaisevat itsensä ja omat tunteensa vapautuneesti – ”salamaniskua yläkerrasta” ei tarvita.

Kuvan etualalla näemme kukista, hedelmistä ja lehdistä tehdyn seppeleen, joka on kiinnitetty reunimmaisiin sauvoihin. Muodostelma muistuttaa porttia. Sauvojen nelonen voi viitata asioiden saattamiseen onnelliseen päätökseensä, edustaen esim. saavutuksia, valmistumista, maaliin tulemista. Seppele voi myös viitata sadonkorjuuseen ja palkintoihin (sekä henkisiin että fyysisiin, ks. myös Lanttien 7). Isabel Kliegman mainitsee kirjassaan (”Tarot and the Tree of Life”, s.155) seppeleeseen liittyen kaksi esimerkkiä juutalaisuuden puolelta: sadonkorjuujuhlaa (”Sukkhot”) vietetään perinteisesti kortissa kuvatun kaltaisen muodostelman (”Sukkhah”) alla. Perheenjäsenet viettävät aikaansa tämän rakennelman alla yhdessä syöden ja nukkuen. Juhlaa ei vietetä yksistään kiitollisuudesta Jumalaa ja maan antimia kohtaan, vaan myös osoituksena luottamuksesta siihen, että meitä suuremmat voimat pitävät huolta meistä. Toinen esimerkki liittyy naimisiinmenoon: vihkiseremonia tapahtuu juutalaisessa perinteessä myös tässä kortissa kuvatun kaltaisen seppeleen (”chupa”) alla. Sauvojen nelosessa on ehdottomasti sosiaalinen painoarvo, yhdessä tekeminen ja kokeminen. Kortissa on kuvattuna yksi parhaimmista Tuli-elementin käyttötavoista; ollessamme inspiroituneita, tuntiessamme luovuutta ja voimaa, saadessamme visioita meidän ei tulisi pitää niitä itsemme sisällä vaan kanavoida ne itsestämme ulospäin. Yksi tärkeä osatekijä hyvinvointimme suhteen on se, että osaamme nauttia ja iloita yksinkertaisista arkipäivän asioista. Tarkastele toimintaasi spontaaniuden näkökulmasta.

Sauvojen 5

Jokaisessa Pienen Arkanan nelosessa saavutettu tasapaino kääntyy viitosten kohdalla aina epätasapainoksi. Sauvojen eli Tuli-elementin kohdalla tämä merkitsee taistelua. Koska Tuli-elementti itsessään rakastaa jännitteitä ja haasteita – toimintaa ylipäänsä – ei taistelu ole välttämättä pelkästään epämieluisaa. Parhaimmillaan Sauvojen viitosta voisikin nimittää ”leikkitappelun kortiksi”.

Kuvassa olevat henkilöt mittelevät voimiaan, tarkoituksena ei ole satuttaa ketään. Mittelön seurauksena opimme tuntemaan omaa reagoimistamme ja voimavarojamme paremmin. Symboliikka voi viitata joko sisäpuolella tai ulkoisessa elämässä vallitsevaan eripuraan, mutta painottaen tämän rakentavaa merkitystä. Mikä itsessämme tai ulkopuolella hakee yhteistä suuntaa tai linjaa? Voinko suhtautua ristiriitatilanteisiin siitä näkökulmasta, että työstän ulkoisten tilanteiden kautta omia voimavarojani? Suunnan tai linjan hakeminen voi joskus myös viitata identiteetin hakemiseen, ulottuen myös seksuaaliseen puoleen.

Kuvan kautta voimme myös tietoisesti työstää itsessämme olevia tunteita tai haluja, joita emme ole aikaisemmin halunneet käsitellä tai päästää pinnalle. Tärkeää tulkinnan kannalta on tiedostaa, ovatko kuvan henkilöt itsen eri puolia vaiko ulkoisessa todellisuudessa olevia eri osia – vaiko molempia. Kortti voi myös edustaa sellaista tilannetta, missä tiedämme mikä olisi ”oikea” tapa toimia, mutta syystä tai toisesta emme haluaisi toimia tämän tiedon mukaan.

Sauvojen 6

Sauvojen kuutonen on tämän maan numerokorteista kenties kaikkein selvimmin ryhmädynamiikan kortti. Edellisessä kortissa kuvattu voimien mittelö ja suunnan hakeminen on tuottanut tulosta: yhteinen sävel on löytynyt, ja toiminta on selvää. Mikä elämässäsi tai tilanteessasi toimii suunnannäyttäjänä tai mitä periaatteita seuraat?

Ratsailla olevan henkilön oikeassa kädessä on sauva, jonka päässä on seppele; tämä voi olla viittaus johonkin tehtävään tai hankkeeseen sitoutumiseen. Myös henkilön päässä on seppele, mikä perinteisesti symboloi menestystä ja kunniaa. Kortin symboliikan kautta voimme työstää itseluottamukseen ja johtamiseen liittyviä ominaisuuksia. Mitä ominaisuuksia itsestäni haluan tuoda ulospäin näkyvään maailmaan? Mihin periaatteisiin tai ominaisuuksiin haluan tietoisesti sitoutua itsessäni?

Tulkinnan kannalta merkityksellistä on tarkastella, mihin hahmoon kortissa kysyjä itsensä yhdistää – olemmeko itse hevosen selässä johtamassa joukkoa vai seuraammeko muiden perässä tätä johtajaa? Joskus kortin teema voi myös liittyä vastuu-kysymykseen – johtaja-hahmo ei välttämättä haluaisikaan olla siinä asemassa missä on, mutta juuri tuossa hetkessä hän ei voi muutakaan. Vastuu-teema voi näkyä toisellakin tavalla: ”Jos minä en olisi tässä kaitsemassa tätä laumaa niin kuka silloin pitäisi heistä huolta?”.

Kortin perinteisiä merkityksiä ovat voitto ja menestys, pohjautuen kuvasta helposti assosioituviin voitto- ja juhlaparaateihin. Sauvojen kuutosen haasteellisemmat merkitykset pohjautuvat siihen seikkaan, että kortissa esitetty hevonen on ylivaatetettu. Keskiajan ja renessanssin juhlakulkueissa käytettiin hevosia, joita usein peiteltiin kirjavilla ja upeilla kankailla. Nämä koristukset eivät kuitenkaan estäneet hevosen kulkua, ja hevosen häntä jätettiin näkyville; vaatetus ei toisin sanoen ympäröinyt hevosta kokonaan. Tässä kortissa kangas näyttää siltä kuin se laahaisi maata, ja hevonen voisi hetkenä minä hyvänsä kompastua ja kaatua.

Aivan kuten Maljojen yhdeksikön kohdallakin voimme tässä yhteydessä kysyä ”Mitä kangas peittää alleen?”. Hevosen pää näyttää myös jossain määrin keinotekoiselta. Syy selviää, kun laittaa vieretysten kaikki pakan neljä Ritaria ja Sauvojen kuutosen: kuutosen hevoselta puuttuu harja. Nämä näkökohdat mielessä pitäen kortin symboliikka alkaa muuttua, vaikutelma on nyt keinotekoisempi. Onko se mitä näemme sittenkin silmänlumetta? Löytäisimmekö kankaan alta kaksi henkilöä, jotka kuljettavat rakennelmaa eteenpäin? Mikäli kortin alkuperäisen teeman – voiton ja menestyksen – pitää edelleen mielessä, voi yhdistelmästä silloin kysyä esim. ”Millä keinoin voitto tai menestys saavutetaan tai on saavutettu? Mikä on menestyksen hinta? Ovatko kaikki voittoon vaikuttaneet henkilöt huomioitu tasapuolisesti?”. Entä jos kortti symboloi ainoastaan jotain osaa itsestämme? Taidamme siinä tapauksessa olla parhaillaan huijaamassa itseämme – pyrimme parhaiden kykyjemme mukaan naamioimaan niitä itsessämme olevia puolia, joita juuri nyt olisi syytä tarkastella ja käsitellä.

Sauvojen 7

Maalasikohan Pamela Colman Smith tietämättään tähän korttiin Suomalaisen sisun arkkityypin? Tässä kuvassa Tuli-elementin rakkaus haasteisiin saa täydellisen ilmentymän. Mitä kiperämpi tilanne tai vaativampi paikka, sitä paremmin Tuli-elementin henkilö asiasta suoriutuu. Kortin henkilö voisi olla vaikkapa Aleksanteri Suuri, joka kohtasi ja päihitti haasteen toisensa perään.

Ongelma tuleekin siinä vaiheessa kun haasteet loppuvat ja elämä rauhoittuu (”Mitä enää on valloitettavana?”). Rauhallisemman luonteenlaadun omaavalle kuvan tilanne voi pitempään jatkuessa olla todella uuvuttava. Jatkuvasti etulinjassa oleminen tai omien asioiden (tai ominaisuuksien /toimintatapojen) puolustaminen voi muodostaa noidankehän, josta poispääsy voi olla vaikeaa mutta jossain vaiheessa välttämätöntä.

Kortin symboliikka voi viitata myös oman tahdonvoiman ulottamiseen persoonallisuudessa piilevien kielteisten puolien kukistamiseksi, liittyen esim. riippuvuuksien kanssa työskentelyyn. Kortin henkilöllä on toisessa jalassa kenkä, ja toisessa saapas. Onpas hauskaa! Ärsyttääkö itseäsi, jos huomaat jollain eri paria olevat vaatekappaleet yllään? Haluaisitko kaikkea olevan tasaparit, ja kaiken olevan tiptop? Sauvojen seitsemän on kuin täsmäase Maljojen yhdeksikön ”yhdenmukaistamis-linjausta” vastaan. Eläköön erilaisuus!

Tarot on siitäkin hieno työväline, että sen avulla voimme oppia arvostamaan (jos ei sitä siihen mennessä ole tehnyt) elämän pieniä kummallisuuksia ja hullutuksia. Löytäköön jokainen oman todellisen tavan olla ja elää ja toteuttaa itseään – kunhan se ei vahingoita muita.

Sauvojen 8

Tässä kortissa Tuli-elementin Sauvat on nostettu ylös Ilma-elementin eli Miekkojen valtakuntaan; tahto ja toiminta on rinnastettu ajatusten ja ideoiden maailmaan. Yhdistelmä viittaa suunnitelmiin, nopeuteen ja voimaan. Joskus kortin merkitys tulkinnassa pohjautuu kuvan kirjaimelliseen tulkintaan – asiat ovat ’ilmassa’, ideoita on vaikka kuinka mutta käytännön toteutus puuttuu. Persoonallisuuteen liittyen tämä kuva joskus edustaa taipumusta aloittaa useita asioita samanaikaisesti, haaste voi vastaavasti liittyä asioiden lopettamiseen tai päätöksiin.

Tämä kahdeksikko liittyy myös Sauvojen ässään siten, että molemmat voivat kuvastaa ’energiapurkausta’; äkillistä voimaantumisentunnetta tai tunnetta siitä, että on useita eri mahdollisuuksia samanaikaisesti. Haasteena on tällöin ’tarttua hetkeen’ eli tehdä valinta tai käyttää potentiaalia tietoisesti johonkin suuntaan. Symboliikka voi myös edustaa elinvoimaisuutta ja vahvuutta. Riippumatta siitä, ovatko sauvat ’nousemassa’ vai ’laskeutumassa’, kaikki kahdeksan menevät joka tapauksessa samaan suuntaan. Miksi? Vertaa tätä korttia Sauvojen viitoseen.

Mikäli Sauvojen ymmärtää merkitsevän tahtoa (oli kysymyksessä sitten egon tahto tai meidän korkeampi Tahto), on tässä kortissa tahto selvästi suuntautunut yhteen tiettyyn suuntaan. Viitosen kohdalla suunta ei vielä ole selvillä. Aivan alussa kirjoitin, että Sauva-korttien henkilöt voivat olla myös jääräpäisiä. Tämä kahdeksikko voi joskus merkitä juuri sitä; ”Tämän suunnitelman voi toteuttaa vain yhdellä tavalla!”, ”Olen varma, että menemme kohti päämääräämme ainoalla oikealla tavalla!” tai ”Tiedän, että suunnitelma tulee toimimaan juuri tällä minun tavallani!” – kuulostaako tutulta? Mielikuva koko panoksen sijoittamisesta rulettipelissä vain yhden numeron varaan ei ole niin kovin kaukaa haettu tämän kahdeksikon kohdalla.

Sauvojen 9

Kuvan henkilö pitelee molemmin käsin kiinni sauvastaan, kahdeksan muuta ovat taustalla omassa rivissään. Symboliikka voi viitata erilaisuuden- tai ulkopuolisuudentunteeseen. Yhtä lailla kysymykseen voi tulla omien voimavarojen tai ominaisuuksien selkeä tiedostaminen ja tunnistaminen; ”tällainen minä olen, halusittepa tai ette” (vrt. Sauvojen 7).

Tulkinnoissa korttiin yleensä liittyy myös jonkinasteista puolustuskannalla olemista, joskus jopa siinä määrin, että henkilö jo valmiiksi odottaa pahinta. Tämän voi kuvassa nähdä miehen päässä olevana siteenä. Kolhuja on tullut ja vaikeita tilanteita on menty läpi. Minkälaiset vaikutukset nämä kokemukset ovat sitten jättäneet henkilöön, vaihtelee paljonkin riippuen persoonallisuudesta.

Positiiviset merkitykset tämän kortin kohdalla viittaavat yleensä itseriittoisuuteen ja omavaraisuuteen, tahdonvoimaan sekä puoliensa pitämiseen. Haasteellisemmat merkitykset voivat viitata esim. jääräpäisyyteen, epäluuloisuuteen, pessimismiin tai itsekkyyteen. Erilaisuuden ja ulkopuolisuudentunteen voi kortissa nähdä myös pelokkuutena ja itseensä vetäytymisenä. Mikäli tulkinnan teema liittyy seksuaalisuuteen (eräs Tuli-elementin assosiaatioista) voi kortti joskus edustaa myös seksuaalisuuteen liittyviä traumoja. Olivatpa traumat sitten millä alueella hyvänsä, niillä on tapana muokata identiteettiä itsensä ympärille. Olivatpa kokemuksemme kuinka kipeitä hyvänsä, pyrimme suojelemaan ja puolustamaan niitä, emmekä halua päästää niistä irti. Jos päästäisimme irti, tuntisimme putoavamme tyhjän päälle.

Tarot on yksi työväline, jolla voimme vähitellen alkaa korjaamaan meidän ja maailman suhdetta. Tuli-elementti on kieltämättä haasteellinen, niin helposti joko tukahdutamme sen tai annamme sille täyden vallan. Mikäli tämä yhdeksikkö liittyy tulkinnassa johonkin traumaan, voi apuvälineeksi ottaa esim. Valttikorttien yhdeksikön, Erakon. Parempaa tulenkäsittelijää saa Tarot-pakasta hakea. Syvällä sisimmässämme olevana viisautena Erakko opettaa meille, että koimmepa ihmisinä sitten kuinka paljon kolhuja hyvänsä elämämme aikana, meissä oleva henki ei koskaan vahingoitu. Ihmisessä oleva ydin ei voi vahingoittua.

Sauvojen 10

Tämä Tuli-elementtisarjan viimeinen kortti tunnetaan Tarot-piireissä lempinimellä ’burnout-kortti’. Nimi kieltämättä sopii hyvin kuvaan, mutta kyllä kortin symboliikasta sentään myönteisempiäkin puolia löytyy. Kuten alussa kirjoitin, Tuli-elementin henkilöt rakastavat yli kaiken haasteita, joiden kautta he oppivat tunnistamaan omat voimansa.

Heikkous tai luovuttaminen ei Tuli-elementin kohdalla juurikaan tule kysymykseen. Tässä sarjan viimeisen numerokortin kohdalla voidaan kuitenkin sanoa, että liekki palaa ’kituen’. Syy ei johdu siitä ettäkö kynttilä olisi palamassa loppuun, vaan siitä että happea ei ole tarpeeksi. Työnarkomaanien kohdalla tämän voi tulkinnoissa usein ymmärtää kirjaimellisesti: jatkuva sisätiloissa oleminen ja (yleensä) tietokoneen tuijottaminen jäykistää niska-hartiaseudun, joka yhdessä huonon ilman kanssa tuottaa aika tarkalleen kuvaa vastaavan kokemuksen. Toinen ryhmä, johon kortin teema usein liittyy, ovat henkilöt jotka joutuvat kantamaan paljon vastuuta harteillaan. Mikäli nykyinen malli jatkuu samana työelämän piirissä voin ”ennustaa”, että ’Sauva kymppi-ihmisten’ määrä tulee varmasti kasvamaan.

Liittyipä kortin teema sitten mille elämän alueelle hyvänsä, symboliikan pohjalta voi joka tapauksessa esittää saman kysymyksen: Mikä meitä estää keventämästä kuormaamme? Jos vastaamme ’tilanne itsessään’, mitä tästä silloin voi päätellä? Olemme vain sätkynukkeja joilla ei ole omaa tahtoa lainkaan, roikkuen ulkopuolisten voimien armoilla, vailla mahdollisuutta vaikuttaa tilanteeseemme? Uskallan olla toista mieltä. Tässä kohtaamme Tuli-elementin ikioman Akilleen kantapään. Kuten edellä kirjoitin, heikkous tai luovuttaminen ei tule tämän elementin kohdalla kysymykseen. Mikäli kuorman keventämisen ymmärtää synonyyminä heikkouden tai luovuttamisen kanssa, emme silloin varmasti voikaan muuttaa tilannetta miksikään. Allekirjoittaisitko väitteen, että luovuttaminen tai keventäminen on yhdenlaista vahvuutta tai voimaa? Jos vastaat ”-ehdottomasti ei!” on tässä silloin kysymysmerkki itsellesi. Mikäli huomaat tilanteessasi mahdollisia burnoutin tai uupumuksen merkkejä, kannattaa näitä näkökulmia tarkastella.

Omasta kokemuksestani voin sanoa, että kuorman keventämisellä ei tarvitse olla mitään tekemistä heikkouden kanssa. Päinvastoin – tämän jälkeen liekki palaa entistä kirkkaammin. Vielä yksi asia Sauva-kympistä ennen kuin siirrymme eteenpäin; siitä saakka, kun aloitin oman matkani Tarotin parissa, olen ihmetellyt tämän kortin henkilön asentoa. Miksi ihmeessä kukaan haluaisi kantaa kymmentä sauvaa kuvan osoittamassa asennossa?! Helpompihan ne olisi yksinkertaisesti ottaa olalle ja kantaa kuin lankkuja konsanaan. Eihän tuossa asennossa edes näe minne on menossa. Vastaus kysymykseen löytyi aina yhtä viisaan Isabel Kliegmanin ajatuksesta: ei mies yritäkään kannatella sauvoja, vaan päinvastoin hän yrittää pidätellä niitä nousemasta ylöspäin (vrt. Sauvojen 8).

Sauva-kortit edelleen edustavat Tuli-elementtiä, ja tulelle on luonteenomaista kohota ylöspäin. Inspiraatio, luovuus, intuitio, tahto – kaikki Tuli-elementin hienot ominaisuudet voivat toimia vain, jos ne saavat mahdollisuuden ilmentyä ulos maailmaan. Tässä kortissa yritämme kaikin voimin pidätellä itseämme, omaa potentiaaliamme, näkymästä ulospäin. Eikö olekin hullua?! Tämän valossa Sauvojen kympin merkityksen voisi kiteyttää muotoon: ”Kiinnipitämistä siinä missä kiinnipitämistä ei pitäisi olla.”

Sauvojen Lähetti

Kaikki Tarot-pakan neljä Lähettiä edustavat meissä olevaa Lapsi-aspektia. Tähän aspektiin kuuluvia ominaisuuksia ovat mm. innostus, luottamus, avoimuus, inspiraatio, mielikuvitus sekä spontaanisuus. Lähetit ovat niitä, jotka ensimmäisenä kohtaavat elementin, ja alkavat tutustumaan siihen; ”Mikä tämä on? Miten tämä toimii?”

Lähetit ovat uteliaita ja kiinnostuneita – mutteivät kokeneita. Kaikki Sauva-kortteihin liittyvät assosiaatiot – tahto, energia, itseluottamus, optimismi, toiminta, seksuaalisuus ja halut, inspiraatio ja luominen, jne. – liittyvät myös tähän Lähettiin. Miten itseluottamus, spontaanisuus ja optimismi liittyvät elämääsi tai tilanteeseesi? Mistä olet kiinnostunut tällä hetkellä, tai mitä ominaisuuksia itsestäsi haluat tuoda enemmän esiin? Lähetin voi kuvassa nähdä esim. mittaamassa tai tutkimassa sauvaa; oletko parhaillaan aloittamassa jotakin uutta asiaa tai ajanjaksoa elämässäsi? Mitä ominaisuuksia tai uusia puolia itsessäsi on heräämässä?

Lähetin voi kuvassa myös nähdä istuttamassa sauvaa maahan; vaatii paljon huolenpitoa ja läsnäoloa, jotta kuvan puu saadaan kasvamaan ja kukoistamaan aavikolla. Jokaisessa Sauva-hovikortissa ympäristö on karu, kuiva aavikko. Tuli-elementti yksistään ei voi riittää luomiseen pidemmällä tähtäimellä, vaan mukaan tarvitaan muitakin elementtejä, ennen kaikkea vettä. Pelkällä tahdolla – Tulella – poltamme lopulta kaiken pois, ja palaamme lähtöruutuun. Lähetin kortissa otamme vastaan kipinän, aavistuksen jostain mahdollisesta.

Kolmessa ensimmäisessä Sauva-hovikortissa (Lähetti, Ritari ja Kuningatar) näemme kussakin kuvattuna kolme pyramidia, jotka Tarotin kielellä viittaavat mm. luomiseen, kokonaisuuteen, viisauteen ja henkiseen pääomaan. Viimeisessä hovikortissa, Kuninkaassa, pyramideja ei enää näy. Oma teoriani on, että niitä ei enää tarvita – se, mikä on ennen ollut ulkopuolella, on Kuninkaassa sisäpuolella. Periaatteet ja ideat ovat muuttuneet sisäiseksi todellisuudeksi. Sykli on sulkeutunut, aivan kuten ympyrän muodostavat salamanterit Kuninkaan valtaistuimessa. Lähetin ja Ritarin kohdalla tuo ympyrä jää vielä avoimeksi. (Tulen Maa-elementti – vastamerkki: Maan Tuli-elementti, Lanttien Kuningas)

Sauvojen Ritari

Ritari-arkkityypin tärkein ominaisuus liittyy tehtävään. Jos satujen symboliikkaa tarkastelee, voidaan sanoa että suoriutumalla tehtävästä tai haasteesta ritari myös voittaa itsessä sisäpuolella olevia haasteita. Sauvojen Ritari on kaikista neljästä ritarista kenties itsevarmoin ja eniten ulkomaailmaan suuntautunut. Perinteisiä merkityksiä kortille ovat mm. rohkeus, seikkailunhalu ja itsevarmuus. Miten nämä teemat liittyvät omaan kysymykseesi? Mikäli tilanteen kannalta suotavampaa olisi vaihtoehtojen tarkastelu tai toimintatavan harkinta, voi kyseisen ritarin ominaisuuksista olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Tällöin voi ottaa työskentelyn avuksi vaikkapa Maljojen tai Lanttien Ritarin.

Meidän suomalaisten kohdalla voi yleistetysti sanoa, että Sauvojen Ritarin ominaisuuksista on enemmän puutetta kuin ylitarjontaa – yleisempää on harkitsevuus ja varovaisuus kuin kuvassa ilmenevät ominaisuudet. Sauvojen Ritarissa kaksi ns. avautuvaa elementtiä – Tuli ja Ilma – kohtaavat toisensa. Inspiraatiota ja ideoita voi löytyä vaikka millä mitalla, mutta käytännön toteutuksen suhteen voi tulla ongelmia. Tälle luonteenlaadulle vastuukysymykset eivät välttämättä paljoa paina. Seikkailuun hän sen sijaan on aina valmis – ja joskus se on juuri sitä, mitä eniten tarvitaan. Eräs hyvin tärkeä piirre on myös sisäänrakennettuna tähän Ritariin: hän ei ota itseään eikä elämää liian vakavasti. Virheet tai takaiskut eivät myöskään häntä lannista, koska Ritari ei itse koe olevansa yhtä näiden asioiden tai tapahtumien kanssa. (Tulen Ilma-elementti – vastamerkki: Ilman Tuli-elementti, Miekkojen Kuningas)

Sauvojen Kuningatar

Sauvojen Kuningatar edustaa ihmistä, joka on sinut itsensä kanssa ja osaa nauttia elämästä. Sauvat ja Miekat eli Tuli- ja Ilma-elementti ymmärretään perinteisesti ’maskuliinisina’ elementteinä, joten näiden maiden Kuningattarissa ilmenee myös enemmän ’maskuliinisina’ pidettyjä ominaisuuksia. Muistutan jälleen, että jokaisen hovikortin edustamat ominaisuudet löytyvät kaikista meistä kaikkina aikoina. Osa näistä ominaisuuksista on meille luontaisia, osaa voimme kehittää itsessämme. Näin ollen kaikki neljä Kuningatarta voivat yhtä hyvin edustaa miespuolista henkilöä siinä missä jokainen Kuningas voi yhtä lailla edustaa naispuolista henkilöä. Kyse on ominaisuuksista, ei ulkonäöstä (ulkonäköön liittyvät puolet tulevat kysymykseen vain silloin, kun asiakkaalle valitaan ns. signifikaattori, eli yksi hovikortti, joka parhaiten kuvastaa asiakkaan omaa kuvaa itsestä).

Sauvojen Kuningatar vastaa kenties kaikista parhaiten Valttikorttien omaa kuningatarta, eli Hallitsijatarta. Molemmissa korteissa painoarvo on itsetuntemuksella, hyvinvoinnilla ja luonnollisuudella. Tämä Tuli-Kuningatar istuu myös ainoana pakan kuningattarista kohtisuoraan meitä päin viestittäen siitä, että hän elää ja vaikuttaa tässä ja nyt. Asento voi viitata seksuaalisuuteen ja synnyttämiseen, sekä yleisemmällä tasolla ”elämälle avautumiseen”. Nämä näkökohdat liittävät kortin myös Hallitsijattareen, ja molempien kohdalla ’synnyttämisen’ voi ymmärtää sekä konkreettisella että vertauskuvallisella tavalla.

Tärkeä symboli kortissa on myös auringonkukka, jota Kuningatar pitelee vasemmassa kädessään. Auringonkukan erikoinen ominaisuus liittyy siihen, että se kääntyy kasvuvaiheessaan aina kohti aurinkoa. Vasen käsi puolestaan on oikean aivopuoliskon ”alaisuudessa”, jonka toimintaan liitetään esim. intuitiiviset, abstraktit sekä symboliset toimintaperiaatteet. Luonnollinen osa meissä tietää aina missä keskipiste sijaitsee, ja osaa toimia samassa rytmissä kaiken elämän kanssa. Tämä osa meissä myös ilmenee niiden puolien kautta, jotka liittyvät oikean aivopuoliskon dominoiviin ominaisuuksiin. Itsevarmuus, luominen, intohimot ja voima – siinä kenties merkittävimmät

ominaisuudet, jotka tämä persoonallisuustyyppi omaa. Mikäli Kuningattarella ei ole ”liekki hallussa” voi kääntöpuolena ilmetä silloin oman tahdon ylikorostumista, johtaen dominoivaan käytökseen. (Tulen Vesi-elementti – vastamerkki: Veden Tuli-elementti, Maljojen Kuningas)

Sauvojen Kuningas

Tuli-elementti tulee päätepisteeseen tämän Kuninkaan kohdalla, ympyrä sulkeutuu samaan tapaan kuin häntäänsä purevat salamanterit valtaistuimen selkänojassa. Ympyrän muodostavat salamanterit ovat viittaus Ouroborokseen, omaa häntäänsä purevaan käärmeeseen. Tämä on alkemian puolella paljon käytetty symboli, jonka ominaisuudet liittyvät mm. ikuiseen liikkeeseen, syntymään ja kuolemaan, uusiutumiseen ja sykleihin. Luomisvoiman symbolina Ouroboros näytti voimansa, kun 1800-luvulla elänyt saksalainen kemisti Kekulé näki unessa samaisen käärmeen; symboli auttoi häntä ratkaisemaan bentseenin kemiallisen rakenteen (suljettu hiilirengas).

Salamanterit assosioituvat myös Tuli-elementtiin, sillä aikaisemmin niiden uskottiin elävän tulessa (tämä johtui todennäköisesti siitä, että maalla ollessaan tietty lajityyppi hakeutuu veden äärellä olevien puunrunkojen suojaan pitääkseen nahkansa kosteana – kun matkalaiset tekivät nuotion ja laittoivat puunoksia kuivumaan tulen ääreen, syöksyivät salamanterit vauhdilla pakosalle). Leijona on toinen samaan elementtiin liittyvä symboli, jota edelleen käytetään esim. astrologian puolella.

Ouroboroksen tapaan me palaamme tämän Kuninkaan jälkeen joko takaisin Sauvojen ässään, tai sitten hyppäämme kokonaan toiseen elementtiin. Kuninkaan voikin nähd pitelevän oikeassa kädessään kyseisen maamerkin ässää. Oikea käsi viittaa Tarotin kielellä ulkomaailmaan suuntautuvaan toimintaan, assosioituen myös vasempaan, loogis-rationaaliseen aivopuoliskoon. Kuningas käyttää siis tämän maan ässän ominaisuuksia oman tahdonvoimansa ilmaisemiseen. Perinteisesti kuninkaiden symboliikka liittyy kuningattaria enemmän hallintaan ja valtaan, ja kuninkaan sanotaan toimivan peilinä omalle valtakunnalleen, ja päinvastoin.

Persoonallisuuteen liittyen tämä Kuningas viittaa (siinä missä Kuningatarkin) itseluottamukseen, tahdonvoimaan sekä autonomiaan; ”tätä minä olen, tätä minä teen, tätä minä haluan”. Mikäli ominaisuudet ovat ylikorostuneina, voi edellisestä sitaatista ottaa pelkästään kolme sanaa: ”minä, minä, minä”. Sauvojen Kuninkaan arkkityyppiä voi käyttää apuvälineenä mm. itseluottamuksen lujittamiseen sekä tahdonvoiman ja toimintatavan selkeyttämiseen.

Tämän Kuninkaan haaste syntyy korttiin kytkeytyvästä elementtiparista: (Tuli + Tuli). Kuten Maljojen Kuningatar (Vesi+Vesi), Miekkojen Ritari (Ilma+Ilma) tai Lanttien Lähettikin (Maa+Maa), myös Sauvojen Kuningas joutuu painimaan kahden saman elementin muodostaman haasteen kanssa. Muissa hovikorteissa elementtipari muodostuu aina kahdesta eri elementistä, jolloin vastaavat ominaisuudet tai ’laadut’ ovat monipuolisemmat. Kun elementit ovat samat, ovat ominaisuudet yksipuolisempia mutta samalla myös voimakkaampia. Tästä syntyy näiden neljän em. hovikortin potentiaalinen ongelma; polttaako Sauva-Kuningas itsensä loppuun, hukkuuko Malja-Kuningatar omiin tunteisiinsa, irtoaako Miekka-Ritarilla kosketus todellisuuteen, näkeekö Lantti-Lähetti mitään muuta kuin arkitodellisuuden? Kahden Tuli-elementin liitto on todella voimakas yhdistelmä, jonka avulla Kuningas parhaimmillaan luo itsensä ja elämänsä juuri sellaiseksi kuin hän haluaa. Tässä piilee samalla se kaikista suurin haaste. (Tulen Tuli-elementti – vastamerkki: Veden Vesi-elementti, Maljojen Kuningatar)

(c) Tero Hynynen / Tarotpuu
Osta Rider-kortit täältä.

2 Comments

Vastaa