Lantti-kortit (tai Pentaakkelit/Kolikot) liittyvät Maa-elementtiin, ja tämän kautta näkyvään arkitodellisuuteen, fyysiseen maailmaan jossa elämme. Vanhoissa Tarot-pakoissa tämän korttisarjan tunnusmerkkinä on kolikko, raha. Waite-Smith -pakassa tunnusmerkkinä on pentaakkeli, ympyrän sisällä oleva viisikulmainen tähti (pentagrammi). Pentagrammi on ikivanha, universaali symboli, jota on käytetty monissa eri kulttuureissa. Viisi sakaraa voivat edustaa esim. mikrokosmosta (ihminen) ja makrokosmosta (maailmankaikkeus), Kristuksen viittä haavaa, neljää elementtiä ja viidettä, ’ylintä elementtiä’ eli henkeä. Kreikkalaiset kirjoittivat tähden viiteen sakaraan kirjaimet U-G-E-I-A viitaten terveyden ja puhtauden jumalatar Hygeiaan. Pentaakkelilla ja pentagrammilla on myös ollut keskeinen rooli magian harjoituksessa. Kahdella sakaralla tukevasti seisova viisikanta viittaa tasapainoon.

Tarotin näkökulmasta pentaakkelin voi ajatella edustavan arkipäiväiseen todellisuuteen kätkeytyvää korkeampaa todellisuutta. Tämän maan kortit voivat todellakin olla vain kolikkoja, kuvastaen rahan mahtia ja merkitystä, mutta yhtälailla ne voivat olla pentaakkeleita, edustaen hengen läsnäoloa
fyysisessä todellisuudessa. Onko tekemämme työ vain työtä vai onko se meidän Työtä – mahdollisuuttamme palvella elämää ja väline, jolla voimme muokata itseämme? Lantti-sarjan kuvien kautta voimme tarkastella omaa käyttäytymistämme ja toimintaamme erilaisissa arkielämän tilanteissa. Tämän maan kuvamaailmaan tutustumalla voimme myös löytää itsellemme paremmin
sopivia suhtautumis- ja toimintatapoja.

Lanttien Ässä

Jotkut Tarot-pakan kuvat ovat niin voimakkaita, että aivan kuin ne huutaisivat oman viestinsä ulos kehyksistään. Minulle tämä kuva peräänkuuluttaa vanhan kansan viisautta: ”Jokainen on oman onnensa seppä”. Jokaisella meistä on omat sisäsyntyiset ominaisuutemme, joita voimme kehittää edelleen. Jokainen meistä tavoittelee jotain itsemme ulkopuolella olevaa, joka tekisi elämästämme täydellisen. Onni voi löytyä yhtä hyvin omasta pihapiiristä kuin portin takana häämöttäviltä vuoriltakin. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että mikäli onni itsessään on päämääränä, ei sitä silloin voi koskaan saavuttaa. Kuten logoterapiassa sanotaan: onni voi syntyä ainoastaan sivutuotteena.

Kuten muissakin Ässissä, Lanttien ässäkin ilmestyy pilvestä; meille on annettu mahdollisuus – lahja – löytää itsestämme korkeampi voima (kutsui tätä voimaa sitten millä nimellä hyvänsä), voimme löytää tämän saman voiman kaikkialta elämästä, toisista ihmisistä, luonnosta, maailmasta ympärillämme. Jokainen voi hioa itsessään olevia ominaisuuksia, jotta parhaiten olisimme ”Luojamme kuvia”. Kuten luonto aikojen saatossa muokkaa hiilen timanteiksi, voi ihminen muokata omia ominaisuuksiaan, kunnes lopputuloksena on kristallinkirkas, kokonainen yksilö.

Kortin alaosan täyttää puutarha. Edempänä on kuvattuna pensasaita, jonka oksat ovat muodostaneet kaariportin. Portin läpi näemme kaukana horisontissa siintävän vuoriston. Pensasaita muodostaa selvästi rajan, joka erottaa sisäpuolen ja ulkopuolen. Itse olemme kuvassa sisäpuolella, omassa
puutarhassamme, ulkopuolella odottaa tuntematon maailma. Vuoret ja vuoristot Tarotin kielellä merkitsevät viisautta, suurempia periaatteita ja totuuksia sekä näiden löytämiseen ja ymmärtämiseen liittyviä haasteita. Vuoren voidaan ajatella toimivan maan ja taivaan kohtaamispaikkana; Taolaisten mestareiden uskottiin siirtyvän tuonpuoleiseen juuri vuorenhuipulta, ja raamatussa Mooses ottaa Jumalalta vastaan laintaulut Siinain vuorella. Psykologisesta näkökulmasta kortissa kuvatun puutarhan – paratiisin – voidaan ajatella merkitsevän ”alkuperäistä tilaa”, jossa ego ja Itse ovat vielä yhtä. Aivan kuten lapsi, joka ymmärtää ulkoisen maailman olevan oman itsensä jatkumoa. Lanttien ässän eräs kysymys liittyy siihen, jäämmekö omaan turvalliseen puutarhaamme – jäämmekö niiden puolien pariin itsessämme, jotka olemme jo sisäistäneet ja jotka hallitsemme hyvin – vai uskallammeko astua ulos portista, ja lähteä tavoittelemaan uusia maailmoja, uusia kokemuksia? Mitkä ovat sinun ’aarteesi’, ja miten voit parhaiten ilmentää niitä ulkoisessa elämässäsi?

Lanttien 2

LogoArt-koulutukseni aikana opettajamme Marianne Prado puhui usein kontrollista ja sen tarpeesta, verraten nykymaailman ihmistä ”Kiinalaiseen lautastenpyörittäjään”. Vaatii tavattomasti energiaa pitää kaikki lautaset yhtä aikaa liikkeessä. Jos yhdenkin kepin päästää hidastamaan vauhtia, putoaa lautanen. Lautastenpyörittäjä toi aina mieleeni Lanttien kakkosen kortin. Liike, vauhti, nopeus, energia, keskittyminen – eivätkö kaikki ominaisuudet ole selvästi näkyvissä kortin kuvassa?

Lautaset – tässä tapauksessa siis pentaakkelit – voivat edustaa eri asioita, jopa täysin päinvastaisia asioita. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin samasta asiasta: minä pyöritän lautasia, ei kukaan toinen. Mitä me saavutamme sillä, että pidämme jatkuvasti kaiken liikkeessä? Millaiseksi kontrolli meidät muuttaa? Kyse voi myös olla eräänlaisesta huijaamisesta (siinähän jokainen meistä on itsensä mestari); piilotajuntamme kammoaa muutosta, ja siksi asioiden ja mallien toistaminen toimii meissä automaatilla. Turvallisuus syntyy toiston kautta, toisto synnyttää rutiinin – mitään ei tarvitse muuttaa. Tämä pätee muuten myös ”kaaos-ihmisiin”; heidän rutiininsa näkyy sekaannuksen ja kaaoksen toistossa.

Asia, johon lautastenpyörittäjän kenties todellisuudessa kannattaisi kiinnittää huomionsa, on siinä mitä henkilö itse ei näe: selän takana vellova meri. Tässä kohtaamme ”rytmin teeman”. Meri edustaa luonnon omaa rytmiä, välillä velloen ja myrskyten, välillä ollen tyyni (vertaa kuvaa Sauvojen kolmoseen, siinäkin on laivoja). Kyljellään olevan kahdeksikon sisällä puolelta toiselle vaihtuvat pentaakkelit edustavat ihmisen luomaa omaa, luonnotonta rytmiä. Kumpi kuvassa rauhoittuu ensimmäiseksi, meri vai etualan henkilö? Veikkaisin itse merta. Kortissa kyljellään oleva kahdeksikko tunnetaan paremmin nimellä lemniskaatta (geometria) tai apeiron (filosofia), viitaten äärettömyyteen, ikuiseen liikkeeseen sekä vastakohtien sulautumiseen (vertaa taolaisuuden ”jin-jang” -symboliin). Waite-Smith -pakassa samainen lemniskaatta löytyy Valttikorteista sekä Taikurin että Voiman hahmojen pään päältä. Sielunmaisemia tai psykologisia tiloja kuvaaviin Valttikortteihin ikuisuuden symboli tuntuu varsin sopivalta, mutta miten käy Maa-elementin kortissa, käytännön elämän tasolla? Onko Lanttien kakkosen hahmo ’kutistanut ikuisuuden omien käsiensä väliin’? Kortin henkilö ei itse asiassa edes keskity ’käsillä olevaan’ (vrt. Lanttien kuningattareen), vaikka kuvasta ensi näkemällä sellaisen käsityksen saa, vaan katsoo meistä katsottuna äärioikealle, jonnekin muualle. Käytännön tasolla kortti voi viitata esim. päättämättömyyteen, valinnanvaikeuteen, epäröintiin, sekä kaikkeen mahdolliseen ’kahtiajakautuneeseen’.

Edellä läpikäydyt ovat, myönnettäköön, enemmän haasteellisia puolia kortin teemasta. Kyllä tästä kuvasta sentään helpompiakin puolia löytyy. Meillä voi yksinkertaisesti olla ”pallo hallussa” tai ”monta rautaa tulessa”. Mikäli joudumme tekemään olosuhteiden pakosta montaa asiaa samanaikaisesti, saa parempaa korttia Tarot-pakasta hakea! Toki tilanne voi yhtä hyvin olla sellainen, jonka olemme itse luoneet, ja jossa haluamme olla. Tällä kaverilla eivät todellakaan langat karkaa käsistä (liittyen em. kontrollin teeman positiivisiin puoliin). Sellaisiakin ihmisiä löytyy, jotka osaavat toisella kädellä kirjoittaa ja toisella piirtää – samanaikaisesti. Kortti voi yhtälailla viitata ”terveelliseen jännitykseen”. Onko elämäsi tasaisen tylsää, onko vauhtia liikaa, vai onko molempia sopivasti? Yhtälailla kortti voi edustaa leikkiä ja leikinomaista asennoitumista. Toiset uskovat, että oppiminen ja kehittyminen vaativat ’vakavaa’ asennoitumista. Lanttien kakkonen on toista mieltä: asiat voi tehdä monella tavalla. Jälleen kerran on syytä tarkastella, onko tämän kortin kuva jotakin sellaista, mitä me
tarvitsemme vai sellaista, mistä meidän tulisi hypätä pois.

Lanttien 3

Lanttien kolmonen on yksi kolmesta Waite-Smith -pakan Pienen Arkanan numerokortista, missä olemme tekemisissä kirkon tai katedraalin kanssa. Miekkojen nelosessa kuvattu sarkofagi on mitä ilmeisimmin kirkon sisällä, ja Lanttien viitosen kerjäläiset vaeltavat ulkona lumipyryssä kirkon seinustan ohitse. Lanttien kolmonen on – siinä missä Maljojen kolmonenkin – ”sosiaalinen kortti”. Kuvassa näemme kolme henkilöä, jotka kaikki edustavat eri tahoja; vasemmalla artesaani, joka vastaa käytännön toteutuksesta, oikealla reunassa valtion edustaja käsissään katedraalin piirustukset, sekä hänen vieressään munkki, kirkon edustaja. Jokaisella on oma tehtävänsä, oma motivaationsa käsillä olevaan hankkeeseen. Jokainen lähestyy hanketta omasta näkökulmastaan. Kaikkia kolmea kuitenkin tarvitaan, jotta hanke etenisi ja lopulta toteutuisi: upouusi, komea katedraali. Tämä kolmonen on selvästi siis yhteistyön, kommunikaation ja erityisosaamisen kortti.

Olen aina pitänyt Lanttien kolmosesta todella paljon, tunnelma on kuvassa rauhallinen ja jotain uutta on selvästikin syntymässä. Kuvassa kuitenkin oli jotain kummallista, joka häiritsi minua. Vasta tuijotettuani korttia pitkään ja hartaasti ymmärsin vihdoin, mikä kuvassa oli vinossa. Miekkojen yhdeksikössä taustalla oleva seinä on musta, ja miekat riippuvat ilmassa; kyseessä on siis optinen harha. Tästä löytyi avain myös Lanttien kolmoseen: kuvassa on myös eräänlainen optinen harha. Kortin henkilöt ovat nimittäin yhtä aikaa sekä rakennuksen ulko- että sisäpuolella. Kuvan ylälaidasta saa käsityksen katedraalin ulkoseinästä, holvikaari on jonkin oviaukon yläosaa. Välittömästi tämän alapuolelta alkaa kolmen pentaakkelin muodostama kuvio, joka jatkuu pylväänä alas aina rakennuksen lattiaan saakka. Henkilöt ovatsiis rakennuksen sisäpuolella, mutta pylväs näkyy kuitenkin henkilöiden takana. Miten tämä on mahdollista? Pakan taiteilija (Pamela Colman Smith) oli omassa lajissaan ammattilainen, joten on varsin epätodennäköistä, että hän olisi vahingossa tehnyt korttiin tällaiset mittasuhteet. Kuvasta assosioituu mieleen M. C. Escherin ”mahdottomat rakenteet”, kuvat, jotka paperilla ovat mahdollisia mutta käytännössä eivät. ”Mahdottomat rakenteet” eivät oikean katedraalin rakentamista ajatellen vaikuta järin toimivalta ratkaisulta (sanan varsinaisessa merkityksessä!) – tässä lienee muistutus tarkastaa pohjapiirustukset huolella ennen itse rakentamiseen ryhtymistä.

Kolmonen kuitenkin kuviona vastaa kolmiota, liittyen mm. evoluutioon, luomiseen, harmoniaan, henkisyyteen sekä Tuli-elementtiin. Golden Dawnin opetuksissa tämän kortin nimi on ”Työ” tai ”Työt”. Miten voisimme löytää tasapainon mielikuvituksellisen rakennelman ja käytännön todellisuuden välillä? Voimmeko ”pyytää mahdottomia” ja kuitenkin saada palkinnoksi jotakin kestävää ja todellista? Mieleeni tulee ainakin yksi henkilö, joka onnistui tässä päämäärässä: Antoni Gaudí. Eikö hänen suunnittelemansa Sagrada Família Barcelonassa ole juuri ”mielikuvituksellinen katedraali”? Millaista elämää olet rakentamassa itsellesi tässä ja nyt? Maltatko edetä muutoksissa vähitellen vai otatko suuria harppauksia eteenpäin vain tullaksesi hetken päästä pari askelta taaksepäin? Lanttien kolmosen kautta voimme tarkastella omia taitojamme ja kykyjämme; mitä voimme luoda, missä voimme kehittyä, mistä saamme apua ja kenelle itse annamme apua, mitkä ovat vahvuutemme. Minulle Lanttien kolmosen motto on ”Ajattele isosti! – mutta muista käyttää viivainta.”

Lanttien 4

Matkatessamme Pienen Arkanan numerokorttien läpi voimme havaita, että korttien henkilöillä on kuvattuna erilaisia päähineitä; seppeleitä, hattuja, myssyjä ja hiippoja. Joillakin on side silmillä, onpa joillakin myös side päässään merkkinä saaduista elämän kolhuista. Kruunun näemme numerokorteissa kuitenkin tasan yhdessä kuvassa: Lanttien nelosessa. Tarot-pakassa kruunut kuuluvat kuninkaille ja kuningattarille, numerokorteissa sellaisen voidaan ajatella olevan kenties hieman ’väärässä paikassa’. Jos kortissa kuvattu henkilö on kuningas tai kuninkaallinen, missä on muu seurue? Missä ovat henkivartijat? Kuvan henkilö yrittää selvästikin kätkeytyä lanttien taakse piiloon, olla näkymättömissä muilta. ”Mikään yläpuolelta, edestä tai alhaalta ei voi minua vahingoittaa.” Lantit ovat muuttuneet suojakilviksi, tai niin henkilö ainakin luulee. Selkäpuoli jää kuitenkin avoimeksi ja suojattomaksi, sieltä voi mikä tahansa yllättää.

Lantit liittyvät näkyvään todellisuuteen, fyysiseen puoleen. Lantit voivat yhtä hyvin olla vain rahoja, tai ne voivat olla pentaakkeleita, maagisia esineitä. Kortin henkilö tuo itselleni joskus mieleen Roope Ankan; keskellä oleva lantti voisi olla Roopen onnenraha, jota tulee varjella kaikilta vaaroilta. Itse asiassa kaikki aika vaikuttaakin Roope Ankalla kuluvan omaisuutensa kartoittamiseen, sen lisäämiseen ja vartioimiseen. Toinen vertailukohde voisi olla kuningas Midas; jumalat toteuttivat hänen toiveensa, ja sen jälkeen kaikki mihin kuningas koski muuttui kullaksi – myös ruoka, juoma ja hänen oma tyttärensä. Omaisuus ja omistaminen on kimurantti kysymys. Kaipaamme kotia, joka antaa meille turvan ja suojan. Keräämme tavaroita, jotka lisäävät mukavuuttamme. Ajatus siitä, että omistamamme tavarat päätyvät lopulta omistamaan meidät, ei Lanttien nelosen kohdalla ole niin kaukaa haettu. Miten käy ”Vapaan hengen” neljän seinän sisällä, tavararöykkiön keskellä?

Kortin henkilö on todellakin ’lukittunut’ lanttiensa sisään. Mikäli lantit ovat rahoja, voidaan ajatella, että pään päällä oleva lantti estää kruunuchakraa toimimasta – yhteys henkeen on estynyt. Yhtälailla sydämen kohdalla on blokki, tunnekeskus on tukossa. Myös jalkojen alla on lantit eli yhteys maahan, luontoon ja luonnollisuuteen, on tukahtunut. Entäpä jos lantit ovatkin pentaakkeleita? Silloin olemme kruunun kohdalla tietoisia henkisestä ulottuvuudesta, mielemme on avoinna korkeammalle tahdollemme. Tunteiden kohdalla emme anna ulkopuolisten energioiden vaikuttaa negatiivisesti itseemme – emme ota toisten murheita kannettaviksi emmekä ole alttiina hyväksikäytölle. Jalkojen alla meillä on samat ’pyhät merkit’; tiedämme, että maa millä kävelemme, on pyhää ja arvokasta.

Kuten muidenkin korttien kohdalla, tulee meidän aina tarkastella, missä valossa kortin teema meille näyttäytyy. Onko tämä jotain sellaista, mistä meidän tulisi pyrkiä pois vai onko se sellaista, mitä tarvitsemme enemmän. Pelkistetysti voidaan sanoa, että tämä nelonen joko pyytää meitä avautumaan ja vapautumaan tai sitten sulkeutumaan ja rajoittamaan. Jos kävelet ulos huumevieroitusklinikalta tai olet ollut kuukauden raittiina kymmenen vuoden viinaputken jälkeen, saa parempaa symbolia tilanteeseen hakea: ”pysy lujana, älä anna periksi, usko huomiseen!” Kortti edustaa tällöin kuria ja järjestystä, mitä tarvitaan elämän rakentamiseksi uudelleen. Mikäli kävelet ulos kodistasi tunnustellen avaimia taskussasi, miettien jäivätkö kahvinkeitin ja valot päälle, tuliko parvekkeen ovi kiinni, ja oliko koiralla varmasti ruokaa kupissa, voi kortti ennemminkin toimia kehotuksena…

Lanttien 5

Harva todennäköisesti valitsee omaksi suosikikseen tätä korttia, mutta jostain syystä Lanttien viitonen on aina ollut henkilökohtainen suosikkini. Lanttien viitosessa kohtaamme Tarot-pakan vähäosaiset. Tämän voi sanoa suoraan: kellään toisella ei pakassa mene niin huonosti kuin tällä parilla. Kerjäläiset vaeltavat lumipyryssä vähissä vaatteissaan, toisella ei näytä olevan edes kenkiä jalassaan. Risaiset ryysyt eivät kauan kylmää pidättele, lämmin suoja pitäisi löytää jostain nopeasti. Parivaljakko kulkee kirkon lasimaalatun ikkunan alta. Mikseivät he hakeudu kirkkoon sisälle, siellähän olisi lämmintä? Yksi syy voi olla se, että kirkko on yksinkertaisesti sulkenut ovensa muiden ’laitosten’ tapaan klo 17:00 (”-tulkaa huomenna uudestaan”). Toinen syy voi olla se, että henkilöt eivät näe kirkkoa.

Adaptaatio on kummallinen asia – ihmiset näyttävät sopeutuvan melkein mihin
hyvänsä. Jos tilanne on jatkunut tarpeeksi kauan voi olla, etteivät henkilöt edes halua muuttaa tilannetta miksikään. Kolmas, ja ehdottomasti tärkein syy, liittyy itsearvostukseen. ”Me emme ole riittävän hyviä voidaksemme mennä tuonne, tuo paikka ei ole meitä varten.” Lanttien viitosen pääteema, köyhyys, voi liittyä niin aineelliseen kuin henkiseenkin puoleen. Mikäli meillä menee taloudellisesti (siis aineellisesti) hyvin, voimme silti olla kerjäläisiä sisäpuolella. Tarot-pakan kaikki hahmot löytyvät omasta psyykestämme, niin myös kerjäläiset. Kuvan miehellä on kaulassaan kello, lisäksi hän tukee itseään kainalosauvoihin. Tämä mies on todennäköisesti sairastunut lepraan, eli hän on ”spitaalinen”. Tähän tautiin liittyvien tabujen mukaan sairastuneet ovat ”Jumalan kiroamia” tai ”epäpuhtaita”.

Meissä jokaisessa löytyy sellaisia osia tai puolia, jotka olemme itse määritelleet ”kirotuiksi” tai ”epäpuhtaiksi”. Voi toki olla, että joku on myös tehnyt sen meidän puolesta (yleensä lapsuudessa, aikuisia kun on vaikeampi aivopestä). Mitä häpeän itsessäni, mitä puolta en hyväksy itsessäni? Mitä en ’saa tehdä’, mistä asiasta aina rankaisen itseäni? Meidän tehtävämme on kertoa omille kerjäläisillemme, että he voivat mennä kirkkoon sisälle. He kuuluvat sinne yhtä lailla kuin kuninkaat, ritarit ja muutkin kylän ihmiset. Jokaisesta meistä löytyy vikoja ja puutteita, mutta ’huonoja’ tai ’epäkelpoja’ meistä ei ole yksikään.

Muunlaisiakin merkityksiä kortin symboliikalle löytyy. Lanttien viitosessa kuljetaan marginaalissa. Mikäli Ylipappi / Paavi – Valttikorttien oma viitonen – edustaa kirkkoa ja kollektiivisesti hyväksyttyjä arvoja, edustaa tämä kortti silloin vaihtoehtoisia näkemyksiä asioista. Valtavirran ulkopuolella kulkeminen ei välttämättä ole helppoa, mutta voi olla sitäkin mielenkiintoisempaa. Karuissa olosuhteissa myös ihmisten todellinen luonto paljastuu nopeasti. Kortti voi yhtä lailla merkitä tuen antamista muodossa tai toisessa yhteiskunnan vähäosaisille. Kurjuus ja kärsimys on myös suhteellista; Miekka-sarjan numerokorteissa henkilöt joutuvat painimaan yksin (mielen) ahdinkonsa kanssa, tässä kerjäläisillä on sentään toisensa tukenaan. Mikäli Lanttien viitosessa meille näyttäytyy nadir, alin mahdollinen paikka, näyttäytyy meille siinä tapauksessa myös ihmisyyden ydinolemus Tarotin filosofiassa: pahimmassakin paikassa, vaikeimmassakin tilanteessa, ihmiset jaksavat kulkea eteenpäin. Lisa Gerrardia lainaten, ”…if there are angels in the world, then they’d be in these places.”

Lanttien 6

Lanttien kuutonen on symboliikkansa puolesta eräs Waite-Smith -pakan monitasoisimmista numerokorteista. Päällisin puolin kuva vaikuttaa suhteellisen yksioikoiselta: edellisen kortin kerjäläiset ovat saapuneet hyväntekijän luo, joka armollisesti jakaa almujaan heille. Vasemmanpuoleiselle putoaa neljä kolikkoa, oikeanpuoleinen on toistaiseksi ilman. Liikeneeköhän hänelle yhtään? Kuvasta nousee nopeasti useampikin kysymys mieleen. Ensiksikin, kuinka aitoa hyväntekeväisyys kortissa on? Jos punnitsemme vaa’alla kuinka paljon kukakin saa, eikö tilanne ole silloin aika laskelmoitu? Toiseksi, kuka meistä oikeasti haluaa kerjätä maassa polvillaan – yhtään mitään? Kerjätessä olemme riippuvaisia jostain itsemme ulkopuolella olevasta. Entä kortin ns. hyväntekijä? Mitä tilanne hänelle antaa – valtaa, kontrollia, ylemmyydentunnetta, arvokkuutta? Vai tunnetta siitä, että hän voi oikeasti auttaa lähimmäisiään? Kuvassahan on ilmiselvästi esitetty hierarkia.

Aivan kuten Ylipapin / Paavin kortissa Valttien puolella, myös tämän kortin ’parempiosaisella henkilöllä’ on oikean käden sormet samassa asennossa kuin Paavilla; peukalo, etu- ja keskisormi suorina, nimetön ja pikkurilli koukistettuina. Käden asentoa kutsutaan ’siunaavaksi eleeksi’. Miksi kaksi sormea jää koukkuun, mitä meille ei oikeasti kerrota? Tässä on tullut jo useampikin teema Lanttien kuutosesta esille. Kortti voi edustaa jakamista, tuen ja avun antamista, auttamista tavalla tai toisella. Jos meillä on mahdollisuus oikeasti auttaa, miksi emme niin tekisi?

Toinen teema liittyy alakynnessä olemiseen. Edellisessä kortissa me kerjäsimme. Tässä kortissa me kerjäämme edelleen mutta tilanne on hieman toisenlainen. Parisuhteessa toinen osapuoli voi haluta olla alistetussa asemassa, toinen osapuoli alistavassa. Joskus alistaja itse saattaa haluta muuttaa suhdetta tasapainoisemmaksi mutta alistetun roolissa oleva ei tähän haluakaan suostua. Työmme voi olla sellainen, että pärjäämme nipin napin. Emme ole järin onnellisia, mutta saamme juuri ja juuri leivän pöytään. Emme kuitenkaan uskalla lähteä etsimään parempaa tilalle – mitä jos uutta työtä ei löydykään? Hierarkia voi liittyä jopa kokonaisiin kansakuntiin: diktatuurin alla elävä kansa tietää elävänsä toisten ehdoilla, mutta lähteäkö riskeeraamaan sitä vähää turvallisuutta mikä heillä on?
Vinoutunut rakenne pitää asetelman joten kuten kasassa, mutta mitään ei oikeasti ole ratkaistu.

Näkökulma muuttuu aivan toisenlaiseksi, mikäli kaikki kortin henkilöt ovatkin itsemme eri puolia. Hyväntekijä tai kauppias voi edustaa sitä osaa meissä, jolla on ’pääomaa’. Toisin kuin edellisessä kortissa, tässä me tietoisesti kiinnitämme huomiota niihin itsemme puoliin, jotka ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Mitä puolia itsessäni olen unohtanut hoitaa? Yksi näkökulma liittyy myös vastaanottamiseen ja saamiseen: osaammeko antaa oikealla tavalla? Yritämmekö antaa jotain sellaista, mitä toinen ei oikeasti tarvitse, tai edes kykene vastaanottamaan? Pyydämmekö itse sellaista, mitä toinen ei oikeasti voi antaa? Symboliikka voi myös viitata priorisointiin, asioiden laittamiseen tärkeysjärjestykseen. Emme koskaan ehdi tekemään kaikkea sitä mitä haluaisimme, aika ei yksinkertaisesti riitä siihen. Hyväntekijällä on myös vasemmassa kädessään vaaka (viittaus Valttikorttien Oikeuteen). Mikäli olemme tasapainossa itsemme ja elämämme suhteen, osaamme punnita asioiden todelliset arvot, ja tehdä tämän pohjalta oikeanlaiset ratkaisut. Kuten Tarotin Oikeus, mekään emme tarvitse sidettä silmillemme kyetäksemme toimimaan oikein. Jos vain haluamme, voimme katsoa itseämme ja elämäämme sellaisina kuin ne oikeasti ovat.

Lanttien 7

Lanttien seitsemässä näemme miehen, joka on onnistunut kasvattamaan upean sadon sellaisessa ympäristössä, missä juuri minkään ei luulisi kasvavan. Taustalla siintävä maisema muistuttaa erehdyttävästi Miekkojen ässän kylmän karua maastoa. Mikäli taustalla näkyisi vehmasta vihreää tai tumman multaista maaperää, olisi vaikutelma kuvasta aivan toinen – ”mikäs tässä on satoa kasvatellessa kun heität vain siemenet maahan ja jäät odottelemaan!”.

Tämän kortin maaperässä ei voisi kuvitella minkään siemenen itävän itsestään, eikö totta? Mieheltä on mitä ilmeisimmin vaadittu kovaa sisua ja rautaista tahtoa, jotta kuvassa näkyvä pensas on päässyt tuohon pisteeseen. Satohan on käsillä! Eiköhän nyt olisi juhlan paikka?! Miehen ilme ei kuitenkaan näytä erityisen onnelliselta, eikä kehon asennosta juuri juhlamieli tule ensimmäisenä mieleen. Mikäs nyt on vikana? Yksi syy henkilön alakuloisuuteen voi olla se, että hän ei koskaan oikeasti ole tyytyväinen mihinkään. Menet hänen valmistujaisiinsa onnittelemaan häntä huippuhyvästä suorituksesta, ja hän sanoo: ”-menihän se ihan kohtuullisen hyvin.. olisi siinä parissa kohtaa voinut paremminkin mennä.”.

Koulussa muistan muutamankin luokkakaverin, jotka saadessaan kokeesta 10- jäivät harmittelemaan miinustaan paperilla. Omassa paperissani loisti punakynällä seitsemän ja puoli, mikä ei häirinnyt kovinkaan paljon, ja mielessäni ajattelin ”mikä tätä maailmaa oikein riivaa?”. Lanttien seiskan haasteellisemmat puolet liittyvät erittäin katalaan sairauteen, jota kutsutaan perfektionismiksi. Tämä tauti on todella helppo diagnosoida: sanot vain ääneen itsellesi mahdollisimman vakuuttavalla äänellä – oletko valmis? -, ”minä olen uskomattoman hyvä tekemään kaiken, mihin ryhdyn!”. Jos pokkasi pettää kesken lauseen, on diagnoosi selvä. Tähän tautiin on onneksi olemassa hyvä hoitokeino. Tästä päivästä eteenpäin pyrit vähintään kerran päivässä mokaamaan mahdollisimman hyvin ainakin yhden asian. Vuoden päästä hymyilet onnellisena keskinkertaiseenkin suoritukseen.

Ja sitten kortin muihin merkityksiin: arviointiin, odottamiseen, saavutuksiin, valintaan, ja taukoon. Kuvan symboliikka voi viitata siihen, että olemme todellakin saavuttaneet jotakin. Tämä voi yhtä hyvin olla luonteeltaan niin aineellista kuin henkistäkin. Osaammeko tällöin pysähtyä, ja antaa itsellemme
tunnustusta onnistumisestamme? Joskus kysymykseen tulee kärsivällisyys, odottaminen. Lopputulos häämöttää silmiemme edessä, mutta haluaisimme jo päästä poimimaan työmme hedelmät. Puoliraakoja ei kuitenkaan kannata poimia. Yksi näkökulma liittyy arviointiin; katselemme jotain itsellemme tärkeää asiaa tai teemaa, ja pohdimme sen todellista merkitystä. Pitäisikö tästä jatkaa samalla tavalla eteenpäin vai muuttaa työskentelytapaa? Olemmeko tarkistaneet kaikki kohdat, tutkineet eri mahdollisuudet? Miehellä on jalkojen juuressaan yksi pentaakkeli, aivan kuin selkeästi muista erotettuna. Symboliikka voi viitata valintaan: ”-tämä on se, mitä haluan tehdä ja työstää, nämä muut nyt saavat tällä kertaa jäädä.”. Eräs merkitys liittyy ajan ottamiseen itselle, tauon pitämiseen kesken prosessin. Milloin olet viimeksi levännyt kunnolla? Jos vastauksesi on ”en muista”, olisiko aika tehdä asialle jotain? Jos minulta kysytään, tärkein asia mikä tähän korttiin liittyy on kuitenkin seuraava: mikäli jatkuvasti haemme hyväksyntää itsemme ulkopuolelta, kuljemme loputonta tietä.

Lanttien 8

Edellisessä kortissa luonto tarjosi meille antimiaan, muttemme välttämättä osanneet arvostaa tilannetta tai sen merkitystä. Tässä kortissa me itse omin käsin teemme näkyväksi sellaista, mikä aluksi on ollut näkymättömissä mielen tasolla. Vasara toisessa ja taltta toisessa kädessä harjoittelemme pentaakkeleiden valmistusta, jotta jonain päivänä voimme luoda toinen toistaan upeampia luomuksia. Lanttien kahdeksan toisin sanoen liittyy harjoitteluun; kuten vanha kansa sanoo, ”harjoitus tekee mestarin”.

Kortti liittyy myös keskittymiseen ja jossain määrin eristäytymiseen – kuvan artesaani istuu yksin työnsä parissa, kaupunki näkyy taustalla. Mikäli haluamme todella keskittyä johonkin itsellemme tärkeään, emme voi silloin tehdä mitään muuta samanaikaisesti. Symboliikka voi myös liittyä oikeanlaisen mielenlaadun omaksumiseen. Keskittynyt mieli on myös vahva mieli, mikään ulkopuolinen ei pääse tällöin häiritsemään. Kortti liittyy myös tekemämme työn merkitykseen. Taustalla siintävä kaupunki ja sinne johtava tie viittaavat siihen, että työllä on merkitys ainoastaan silloin kun se palvelee tavalla tai toisella yhteistä hyvää. Mikäli kortti liittyy johonkin puoleen tai asiaan, mitä työstät itsessäsi (esim. parempi itseluottamus, tasapainoisempi suhde arkeen, tms.), kannattaa silloin pitää mielessä myös tämä sosiaalinen näkökulma; millaiseksi haluat muuttua
suhteessa maailmaan ympärilläsi?

Lanttien kahdeksikko voi myös edustaa ’liukuhihnatyötä’ (millään tavoin väheksymättä heitä jotka oikeasti työskentelevät liukuhihnan äärellä) rutiinin näkökulmasta: kaikki on samanlaista, samannäköistä, sitä yhtä ja samaa. Aamusta iltaan, päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Puuduttavaa, eikö totta? Meitä on onneksi moneen junaan. Toiset todellakin nauttivat sellaisesta – mitä rutiininomaisempaa ja samankaltaisempaa työ on, sitä paremmin he siinä viihtyvät. On onni, ettei jokainen meistä kaipaa aika-ajoin muuttuvia työtilanteita tai erilaisia vaatimuksia ja edellytyksiä työnsä suhteen. Mikäli et kuitenkaan ole ’rutiini-ihmisiä’ ja olet sellaiseen työhön joutunut tavalla tai toisella, voi kortti olla tällöin kysymysmerkki itsellesi. Tarkastele myös asioita toiston näkökulmasta. Mikä elämässäsi tai tilanteessasi toistuu, mikä pysyy samana? Miten sitä voisi muuttaa? Haluatko ylipäänsä muuttaa sitä miksikään?

Toisin kuin edellisessä kortissa, tämän kortin henkilön ilme on varsin tyytyväisen näköinen. Kortti pyytää meitä tarkastelemaan, olemmeko onnellisia oman työmme suhteen. Onko tekemämme työ vain työtä vai onko se Työtä, jotakin, minkä kautta voimme toteuttaa itseämme ja palvella elämää. Mikäli emme voi juuri tällä hetkellä muuttaa hankalaa tilannetta suuntaan tai toiseen, voimme kuitenkin aina muuttaa oman asenteemme. Tästä näkökulmasta kortti voikin edustaa asennemuutoksen harjoittelua. Sitoutuminen käsillä olevaan on myös eräs tärkeä teema korttiin liittyen – kuten kuvassakin, olemme ’yhtä tekemämme kanssa’. Ja lopuksi, kortti voi myös edustaa loppuunsaattamista. Artesaanilla on käsissään viimeinen, kahdeksas pentaakkeli. Työ on aivan kohta valmis. Mikäli asioiden jättäminen kesken ilman selvää lopputulosta on ajankohtainen teema itsellesi, voi kortin kuvan kautta miettiä, miten tilanteen saisi muutettua.

Lanttien 9

Lanttien yhdeksikössä löydämme itsemme puutarhasta, aivan kuten Lanttien ässänkin kohdalla. Tässä kortissa näemme kuitenkin henkilön – ts. meidän itsemme toiminnallisena henkilönä – toisin kuin Ässässä, missä Maa-elementin eri ulottuvuudet näyttäytyivät meille potentiaalina, erilaisina mahdollisuuksina. Olemme matkanneet jo monen samaisen elementin kuvan läpi, ja nyt löydämme itsemme kokemuksista rikkaampana, ja kenties myös viisastuneina.

Kuvan nainen seisoo puutarhassa, mikä vaikuttaa ilmeisen hyvin hoidetulta. Toisin kuin seiskassa, tässä maaperä näyttää huomattavasti hedelmällisemmältä, ja pensaissa näkyy nyt pentaakkeleiden lisäksi myös viinirypäleitä. Luonnolla on nyt selvästi enemmän tilaa. Nainen myös vaikuttaa tyytyväiseltä tilanteeseen, ja todennäköisesti itseensäkin. Kuvasta välittyy levollinen olotila, ei ole kiire mihinkään. Kuvan henkilö on myös ilmeisen hyvin toimeentuleva, vaatetus on hieman eri luokkaa kuin tämän maan viitosessa! Oikea käsi lepää ylimmän pentaakkelin päällä, ja peukalon ja etusormen välissä näkyy yksi rypäle. Vasemmassa kädessä naisella on kultainen hansikas, ja kädellä hän kannattelee metsästyshaukkaa. Henkilön asento vaikuttaa hyvin elegantilta – nykymaailmassa hän voisi hyvin olla vaikkapa balettikoulun opettaja.

Pakan taiteilija, Pamela Colman Smith, vietti paljon aikaa elämästään teatteriympyröissä. Hän mm. suunnitteli ja toteutti lavasteita, tämän vuoksi Waite-Smith -pakan kortit vaikuttavat usein ”lavastetuilta”, aivan kuin korttien henkilöt olisivat osa jotain näytelmää. ”Rider Tarot” julkaistiin vuonna 1909. Tähän maailmanaikaan erikoistehosteet olivat näyttämötaiteessa varsin vähäisiä, joten kehonkieli oli ainoa keino, millä näyttelijät saattoivat ilmaista roolihahmojensa olotilat puheen lisäksi. Tämän vuoksi Waite-Smith -pakan korteissa kannattaa aina kiinnittää huomiota korttien hahmojen kehonkieleen. Elegantit, sulavat liikkeet kertovat paljon muustakin kuin vain hienostuneisuudesta tai kaunosieluisuudesta. Hallitut, rauhalliset liikkeet kertovat hallitusta, rauhallisesta mielestä. Erilaisiin neurologisiin sairauksiin liittyy erilaisia fyysisiä oireita, esim. nykinää tai vapinaa. Jos mielen alueella yhteydet ovat ehjät ja ’sujuvat’ heijastuu tämä myös kehonkieleen. Vanhaa sanontaa hieman vääntäen, ”jännittyneessä kehossa on jännittynyt mieli”. Tämän vuoksi kortista ensimmäiseksi nouseva teema liittyy kehon ja mielen väliseen yhteyteen. Tarkkaile omia liikkeitäsi, liikutko pehmeästi vai kolhitko itseäsi paikkoihin. Mikäli koet oman fyysisen puolesi hankalaksi, et ole ’sinut kehosi kanssa’, voit silloin alkaa tietoisesti kiinnittää huomiota tähän asiaan.

Fyysinen kehomme ei ole automaattisesti mielemme orja. Me voimme myös vaikuttaa mielen alueeseen muuttamalla kehomme liikkeitä. Tähän pohjautuu esim. Tai Chi – tietyillä fyysisillä liikeradoilla vaikutamme mielen alueeseen. Kontrollin ja hallinnan teema toistuu myös metsästyshaukassa; lintukin vaikuttaa rauhalliselta ja tottelevaiselta. Oikeastaan voidaan ajatella, että lintu on henkilön oman mielen jatkumoa, henkilön mielentila siirrettynä lintuun. Mitä meiltä vaaditaan, että onnistumme kesyttämään haukan, palan villiä luontoa? Mitä tarvitaan ylipäänsä minkään eläimen kouluttamiseen? Siihen vaaditaan tasan yksi asia: meidän tulee ensiksi kouluttaa itsemme. Jos emme itse pysy kurissa ja säännöissä, emme myöskään voi siirtää näitä ominaisuuksia toiseen olentoon. Haukka voi edustaa esim. luovuutta, henkisyyttä tai intohimoja, yhtä lailla mitä hyvänsä ’luonnollista’ osaa meissä. Kortin henkilö on kouluttanut nämä ominaisuudet itsessään tottelemaan omaa tahtoaan. Kortin henkilön vallassa on antaa näille ominaisuuksille tilaa liikkua, ja hän myös päättää milloin nämä ominaisuudet eivät ota valtaa itselleen.

Kääntöpuolena on tässä luonnollisesti liika rajoittaminen; emme päästä mitään koskaan pinnalle, olemme aina ’lukossa’. Toinen teema liittyy kortissa siis koulutettuun mieleen, kuriin ja tahtoon. Tämä viittaa itsemme hallintaan kaikkein myönteisimmässä merkityksessä. Kortin symboliikka on myös täynnä paradokseja. Naisen kaavussa olevat kukat muistuttavat venuksen merkkiä astrologian puolelta, liittyen ihmissuhteisiin ja rakkauteen. Kuvan henkilö on kuitenkin yksin puutarhassaan. Lintu on Tarotin kielellä hengen ja vapauden symboli, kuvassa on kuitenkin esitettynä petolintu. Kortin etualalla näemme etanan, joka voi esim. symboloida kotia ja turvaa. Puutarhan suhteen etana on kuitenkin tuholainen.

Kortin haasteellisemmat merkitykset voivat liittyä esim. monomaniaan, missä jokin asia (ajatus,tunne) täyttää mielemme niin täysin, ettei mitään muuta mahdu elämäämme. Saatamme eristäytyä muusta elämästä, toisista ihmisistä. Paradoksaaliset puolet voivat näyttäytyä myös siinä merkityksessä, että haluaisimme päästä aidan toiselle puolelle (vrt. Lanttien ässä) muttemme kuitenkaan halua luopua siitä olotilasta, missä olemme. Näistä näkökulmista kortin eräs teema liittyy siihen, miten suhtaudumme turvallisuuteen, rajoihin ja kohtaamisiin. Yksi kysymys myös liittyy ’omaan tilaan’; onko meillä mahdollisuus vetäytyä sellaiseen paikkaan, jossa voimme rauhassa olla itsemme kanssa?

Lanttien 10

Tämän Kympin kohdalla tulemme vihdoin päätepisteeseen Maa-elementin kanssa. Olemme kulkeneet monenlaisten maisemien ja tilanteiden läpi; olemme rakentaneet katedraalia, hioneet taitojamme, kerjänneet polvillamme ja vaeltaneet läpi lumimyrskyn, olemme hioneet itsessämme olevia ominaisuuksia ja kohdanneet tilanteita, jotka ovat vaatineet meiltä lujaa tahtoa ja päätöksiä. Mikä on lopputulos, onko kaikella ollut jokin tarkoitus?

Golden Dawnin opetuksissa tämän kympin nimi on ’Rikkaus’ – kuulostaapa aika lupaavalta. Mitä rikkaus oikein merkitsee? Rahaa emme voi tuonpuoleiseen viedä mukanamme, mutta henkinen pääomamme on jotain pysyvää. Kortissa näemme ensimmäistä kertaa Elämänpuun symbolin. Tämä juutalaiseen traditioon kuuluva symboli edustaa Jumalan luomisvoiman liikkumista kymmenen eri pisteen tai vaiheen lävitse. Elämänpuu on tavallaan yhdenlainen mandala, ’maailmankaikkeuden kaavakuva’. Samoin kuin lanteissa oleva pentagrammi eli viisikulmainen tähti, myös Elämänpuu voi kuvastaa niin mikro- kuin makrokosmostakin – ihmistä ja universumia. Läpi tämän maan korttien olen sanonut, että lantit voivat yhtä hyvin olla vain rahoja tai sitten ne voivat symboloida arkitodellisuuteen kätkeytyvää magiaa. Tässäkin kortissa voimme nähdä vain rahoja, merkiten rahaa ja valtaa, tai sitten voimme nähdä Elämänpuun kuvan, suuremman todellisuuden, ’maailman maailman sisässä’ joka
puolella ympärillämme, elävänä ja todellisena.

Tässä kortissa on enemmänkin asioita piilotettuna. Jos katsot tarkemmin voit huomata, että kaariporttia vasten nojaa musta sauva. Sauvan päässä on valkoinen, liekkiä muistuttava osa. Tässä on vahva kuvallinen samankaltaisuus Taikurin ja Maailman Valttikorttien sauvoihin. Sauvan voi myös ajatella olevan yhdistelmä Narrin pikimustaa ja Taikurin valkoista sauvaa. Kyseessä on mitä ilmeisimmin taikasauva – eikä kukaan ole ottanut sitä itselleen! Miksi ei? Koska kukaan ei ole huomannut sitä. Emme näe ihmeitä tekevää esinettä vaikka se tuijottaisi meitä suoraan nenämme edessä. Mutta jotain muutakin on kortissa piilossa. Kortissa etualalla näemme vanhan miehen istumassa profiilissa meihin nähden. Kaksi koiraa katsoo vanhusta luottavaisin ilmein. Taaempana olevat aikuiset eivät vanhusta huomaa. Seikkailtuaan vuosikaudet mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja kohdattuaan mitä kummallisimpia olentoja, Odysseus palasi retkiltään vihdoin takaisin kotiinsa. Kerjäläiseksi naamioituneena, vanhana miehenä erinäköisissä vaatteissaan, ainoastaan Odysseuksen koira tunnisti hänet. Joskus menemme sellaisia kokemuksia lävitse – kestivätpä ne sitten yhden minuutin tai yhden vuosikymmenen – että kokemuksen jälkeen meitä on vaikea tuttujenkaan enää tunnistaa.

Siinä missä Ässässä näimme pensaista muodostuneen portin on meillä tässä kympissä ihmisen rakentama, kivinen portti. Olemme matkanneet ’alkuperäisestä tilasta’, paratiisista tai Eedenistä, tämän päivän maailmaan talojen ja ihmisten keskelle. Elämänpuun muotoon järjestäytyneet lantit tuovat kuviona mieleen peilin tai jonkinlaisen kehyksen. Millaista olisi katsoa maailmaa, omaa elämäämme, tällaisen kehyksen läpi? Lanttien kymppiin kätkeytyvä syvin merkitys merkitsee elämän katsomista ja kokemista ikuisuuden näkökulmasta. Voimme oppia näkemään itsemme yhtä aikaa lapsena, aikuisena ja vanhuksena; tämä on yksi keino, jolla voimme nousta ’minän’ yläpuolelle, ja hahmottaa elämämme kokonaisuutta. Kaikki tarvittavat palaset ovat tässä ja nyt, jos vain osaamme katsoa oikein.

Lanttien Lähetti

Lanttien lähetti kannattelee pentaakkelia käsissään aivan sen näköisenä kuin se voisi hetkenä minä hyvänsä hypähtää taivaan tuuliin. Lähetit edustavat meissä olevaa Lapsi-aspektia, johon yhdistettävät ominaisuudet tai ’laadut’ liittyvät mm. uuden oppimiseen, aloittamiseen, innostukseen ja kokemattomuuteen. Tämä lähetti voi kuvastaa meitä tutustuessamme johonkin aivan uuteen, meille ennestään tuntemattomaan asiaan (”Mitäköhän tämä oikein on? Näyttää kiinnostavalta – mitä tällä oikein voi tehdä…”).

Lanttien lähetti liittyy elementaalisella vastaavuuspuolella Maan Maa-elementtiin; tässä on ns. tupla-pari, eli sama elementti ”potensoituna”. Hieman yllättävääkin kenties, mutta tämä lähetti on kaikista kuudestatoista hovikortista kaikkein eniten jalat maassa; käytännön todellisuus, elävä elämä kaikkine sen ulottuvuuksineen ja kummallisuuksineen kiinnittää lähetin huomion. ”Tupla-Maa-elementin” varjopuoli liittyy siihen, ettemme sitten näekään mitään muuta kuin vain konkreettiset, fyysiset asiat (”Mitä en voi koskettaa, sitä ei myöskään voi olla olemassa*).

Perinteisesti kortti kuitenkin edustaa opiskelija-mentaliteettia: olemme oppimassa jotakin uutta. Parhaimmillaan Lanttien lähetti edustaa sellaista mielentilaa tai suhtautumistapaa elämään, mitä toivoisi näkevän enemmänkin tämän päivän maailmassa: kaiken elämän ja olevan kunnioittamista
samanarvoisena. Tällaiseen maailmankuvaan on sisäänrakennettuna ajatus siitä, että kaikki mikä on olemassa, on pyhää. Tällöin näemme lantin sisällä olevan tähden – hengen valon – loistavan kaikessa olemassa olevassa. Humaani, syvällinen kunnioitus maailmankaikkeutta kohtaan on eräs
ominaisuus, mitä voimme kortin tietoisen kuvatyöskentelyn kautta omaksua.
(Maan Maa-elementti – vastamerkki: Ilman Ilma-elementti, Miekkojen Ritari)

Lanttien Ritari

Lanttien ritari istuu hevosensa selässä katsellen edessä avautuvaa maailmaa. Mihinkään ei vaikuttaisi olevan kiire, mutta jonkinasteinen odottava ilmapiiri kuvasta välittyy. Kypärän visiiri on nostettu ylös aivan kuin sillä ajatuksella, että ritari paremmin näkisi sen, mitä hyvänsä hän sitten odottaakin. Ritarin arkkityyppi on ennen kaikkea toiminnallinen hahmo. Lanttien ritarin hevonen on sen näköinen, että se voisi hyvin kasvattaa juuret itselleen ja kasvaa maahan pysyvästi kiinni. Tässä on kyseiseen korttiin liittyvä haastepuoli; odotamme, odotamme ja odotamme – eikä mitään tapahdu.

Tarpeeksi kauan kun odottaa ei lopulta enää tarvitsekaan lähteä yhtään mihinkään. Potentiaalinen ongelma syntyy Ritarin arkkityypin ja Maa-elementin yhdistelmästä. Maa-elementti on (samoin kuin Vesikin) ns. passiivinen elementti, mikä Tarotin kielellä viittaa ’vastaanottavaisuuteen’. Tuli- ja Ilma-elementit puolestaan ovat ns. aktiivisia elementtejä, tämän vuoksi näiden maiden Ritarit ovat hevosensa kanssa liikkeellä. Malja- ja Lantti Ritari sen sijaan kuvataan paikoillaan istumassa. Tämä ei toki ole yksistään kielteinen ominaisuus. Siinä missä Miekkojen ritari kaatuu liian kovassa vauhdissa ja Sauvojen ritari kompuroi omaan egoonsa, katselee Lanttien ritari rauhallisesti eri vaihtoehdot läpi, ja päätöksen tehtyään karauttaa kerta heitolla maaliin. Kuten Abraham
Lincoln on sanonut, ”Jos minulla olisi kahdeksan tuntia aikaa kaataa puu, käyttäisin kuusi tuntia kirveen teroittamiseen” (Tarot and the Tree of Life, s.192).

Parhaimmillaan Lanttien ritari osaa käyttää aikansa hyödyksi: hän valmistautuu, harjoittelee ja kertaa. Kortti voi viitata muutoksiin, joita haluamme tehdä omassa elämässämme. Päätämme muuttaa ruokavaliota, lopettaa jonkin riippuvuuden tai muuttaa suhtautumisemme johonkin asiaan kertaheitolla ja lopullisesti. Mikä tai mitä hyvänsä ’tehtävä’ kohdallasi sitten onkaan muistuttaa Ritari, että huolellinen ja rauhallinen suunnittelu on kaiken a ja o. Muita mahdollisia kysymyksiä korttiin liittyen voivat olla esim.: ”Mikä on haasteeni ulkomaailman suhteen tässä ja nyt?”, ”Mitä annettavaa minulla on maailmalle?”, ”Mitä tehtävää toteutan ja miksi; kuka tai mikä toimintaani ohjaa?” tai ”Miten voin uudistaa itseäni ja omaa toimintaani?” (Maan Ilma-elementti – vastamerkki: Ilman Maa-elementti,
Miekkojen Lähetti)

Lanttien Kuningatar

Lanttien kuningatar istuu omalla valtaistuimellaan luonnonhelmassa. Siinä missä Maljojen kuningatar näyttää vaipuneen transsiin oman maljansa kanssa katselee tämä Maa-elementin kuningatar omaa pentaakkeliaan selvästi tiedostaen oman suhteensa siihen. Pentaakkeli voi olla jotain, minkä kuningatar on itse luonut, tai se voi symboloida hänen omaa tapaansa toimia ja elää. Kuten tämän maan Lähetin myönteisimmässä merkityksessä, myös Kuningattaren tapaan nähdä ja ymmärtää asiat liittyy jonkinlainen arvostus ja kunnioitus – edustipa pentaakkeli sitten mitä hyvänsä.

Kortin teemaan voi esim. liittyä huolenpidon ja suojan antaminen toisille ihmisille (miksei myös muille luontokappaleille), ympäristöstä huolehtiminen ja sen suojeleminen. Koska lantit kuvastavat fyysisen tason asioita voi teemaan liittyä myös itsestä ja omasta kehosta huolehtiminen, esim. ruokavalion, liikunnan tai jonkin muun menetelmän kautta. Temperamenttipuolella kuningatar vastaa melankolis-flegmaattista tyyppiä (Maan Vesi-elementti), tämän vuoksi kuvasta välittyy tietynlainen hitaus ja ehkä raskas olokin. Joskus kortti voi viitata siihen, että olemme tavallaan ’kadonneet’ jonnekin itsemme sisälle.

Haasteellisimmillaan kortti edustaa sitä, että nukumme omassa elämässämme. Miten voisimme herättää itsemme? Kuningattarella on vahva kuvallinen samankaltaisuus Taikurin Valttikorttiin nähden – kumpikin hahmo on pukeutunut lähestulkoon identtisesti. Lisäksi molemmissa korteissa kuvan yläreunaa kiertää ruusuköynnös. Lanttien kuningatar on ainoa pakan neljästä kuningattaresta, joka yhdistää itsessään kahden Valttikortin ominaisuudet. Muut kolme Pienen Arkanan kuningatarta liittyvät Tarot-pakan ’isoon’ kuningattareen, Hallitsijattareen. Lanttien kuningattaressa yhdistyy sekä Taikuri että Hallitsijatar – maskuliininen ja feminiininen arkkityyppi. Hallitsijattaren ”luonto, hyvinvointi & tunteet” -teema kohtaa Taikurin ”tahto, luominen & taito” -teeman. Tässä kuningattaressa on potentiaalia aika paljon! (Maan Vesi-elementti – vastamerkki: Veden Maa-elementti, Maljojen Lähetti)

Lanttien Kuningas

Lanttien kuninkaan kohdalla tulemme – kuten aina Kuninkaiden kohdalla – päätepisteeseen elementin kanssa, tässä tapauksessa siis Maa-elementin. Kaikki edellä läpikäydyt 13 vaihetta ovat hioutuneet meidän omaan kuninkuuteemme, jota tämä kortti siis kuvastaa. Lanttien kuninkaan kohdalla punnitaan se, miten me loppuen lopuksi viihdymme täällä maan kamaralla. Koemmeko tämän fyysisen maailman sen omine lainalaisuuksineen (aika, tila, jne.) siunauksena vaiko rangaistuksena? Osaammeko elää ja nauttia tässä maailmassa tuntematta syyllisyyttä siitä mitä teemme?

Muista, että kaikki neljä kuningasta löytyvät meistä jokaisesta sisäpuolelta, aivan kuten kaikki muutkin hovikortit. Meidän oma kuninkuutemme Tarotin mukaan ei ole riippuvainen siitä, satummeko syntymään oikeaan sukuun, eli onko meillä oikeat geenit. Kuninkuutemme ei myöskään ole riippuvainen siitä, onko meillä tarpeeksi rahaa tilillä. Jokainen meistä voi halutessaan olla Lanttien kuningas. Ainoa asia, mitä meiltä vaaditaan tämän puolen toteutumiseksi – ja minkä kanssa liian moni painiskelee itsensä kanssa – on se, että me arvostamme itseämme riittävästi. Keneltäkään ’oikealta’ kuninkaalta tuskin on kysytty, haluaisivatko he olla kuninkaita vai kenties tehdä jotain muuta elämässään – kuninkuuteen synnytään. Yhdestä henkilöstä tulee valtakunnan pää, ja sillä selvä.

Mikäli aiomme elää mielekästä elämää ja nauttia omasta elämästämme, täytyy meidän silloin vastaavasti lunastaa oma paikkamme. Me olemme oman elämämme herroja ja rouvia – kuninkaita kaikki sukupuoleen katsomatta. Tätä korttia moni pitää liian hyvänä tai ’runsaana’ – useampi asiakkaani on sanonut, että kortissa vain on jotakin ’liikaa’. Kuningas todellakin näyttää omaan elementtiinsä (Maahan) uponneelta; viinirypäleet näyttävät kasvavan kortissa joka paikassa, myös Kuninkaan vaatteissa. Mikäli tämä kortti herättää meissä vastarintaa tai jopa suoranaista inhoa, voimme kysyä itseltämme, mikä meitä estää elämästä ja nauttimasta tästä maailmasta. Elämästä ja maailmasta nauttiminenhan ei automaattisesti tarkoita Maa-äidin riistämistä – voimme tehdä eettisiä valintoja ja ohjata itseämme ”kestävään kehitykseen”. Kysymys onkin ennen kaikkea mielentilasta: päästämmekö itsemme nauttimaan juhla-ateriaa vai ei?

Lanttien kuninkaan varjopuoli luonnollisesti liittyy siihen, mihin muidenkin tämän maan hovikorttien kohdalla olemme törmänneet: fyysinen todellisuus muuttuu koko todellisuudeksi. Rahaa ja valtaa, lisää omaisuutta, lisää ruokaa, lisää kaikkea. Positiivisimmillaan olemme halutessamme kuin kuningas Midas konsanaan: kaikki mihin koskemme muuttuu kullaksi. ’Kullan’ voi tässä
kontekstissa ymmärtää myös viittauksena siihen, että pystymme tuomaan kaikessa olevassa esiin siihen kätkeytyvän korkeamman idean. Kortin kautta voimme kysyä itseltämme, ”Mikä on meidän pääomaa?”. Mikä on meidän omaa valuuttaamme, ja miten voimme parhaiten sitä käyttää. Kaikki neljä Pienen Arkanan kuningasta liittyvät myös Valttikorttien kuninkaaseen, Hallitsijaan, joten tulkinnassa voi joskus olla mielekästä tarkastella myös tähän korttiin sisältyviä ominaisuuksia. (Maan Tuli-elementti – vastamerkki: Tulen Maa-elementti, Sauvojen Lähetti)

(c) Tero Hynynen / Tarotpuu
Osta Tarot-kortit täältä.

2 Comments

  • I always enjoy the way you describe the cards. You make me look to the cards in a different way.
    (I use google translate, so I may mise some information, but I enjoy it )

  • I always enjoy the way you describe the cards. You make me look to the cards in a different way.
    I use google translate, so I may mise some information, but I enjoy it

Vastaa