Pieni arkana: Lantit

Lantti-kortit (tai Pentaakkelit/Kolikot) liittyvät Maa-elementtiin, ja tämän kautta näkyvään arkitodellisuuteen, fyysiseen maailmaan jossa elämme. Vanhoissa Tarot-pakoissa tämän korttisarjan tunnusmerkkinä on kolikko, raha. Waite-Smith -pakassa tunnusmerkkinä on pentaakkeli, ympyrän sisällä oleva viisikulmainen tähti (pentagrammi). Pentagrammi on ikivanha, universaali symboli, jota on käytetty monissa eri kulttuureissa. Viisi sakaraa voivat edustaa esim. mikrokosmosta (ihminen) ja makrokosmosta (maailmankaikkeus), Kristuksen viittä haavaa, neljää elementtiä ja viidettä, 'ylintä elementtiä' eli henkeä. Kreikkalaiset kirjoittivat tähden viiteen sakaraan kirjaimet U-G-E-I-A viitaten terveyden ja puhtauden jumalatar Hygeiaan. Pentaakkelilla ja pentagrammilla on myös ollut keskeinen rooli magian harjoituksessa. Kahdella sakaralla tukevasti seisova viisikanta viittaa tasapainoon. Tarotin näkökulmasta pentaakkelin voi ajatella edustavan...
Read More
Pieni arkana: sauvat

Pieni arkana: sauvat

Sauvat (tai Valtikat/Kepit) vastaavat Tuli-elementtiä, ja edustavat omaa tahdonvoimaamme. Sauva-korteissa on tietynlaista pioneerihenkeä, ja niiden painopiste kallistuu enemmän ulkoiseen kuin sisäiseen maailmaan. Tahdonvoima ilmenee näissä korteissa potentiaalin, voimavarojen ja tietoisen toiminnan muodossa. Sauva-korttien henkilöt ovat sinnikkäitä, yritteliäitä ja aktiivisia (jääräpäisiä myös!). Tämän Tuli-elementin kuvasarjan kautta voimme oppia hahmottamaan omaa suhdettamme maailmaan ympärillämme; miten toimimme suhteessa toisiin ja miten käytämme omia ominaisuuksiamme. Sauvojen Ässä Jokainen Pienen Arkanan ässä eli numerosarjan ensimmäinen kortti edustaa kulloinkin kyseessä olevan elementin syntyä; tämän vuoksi esim. Golden Dawnin opetuksissa kyseessä...
Read More
Pieni arkana: miekat

Pieni arkana: miekat

Miekka-sarjan kortit vastaavat Ilma-elementtiä, ja liittyvät mielen alueeseen. Erilaiset ajatusmallit, ideat, periaatteet, logiikka sekä näihin pohjautuvat toimintamallit ovat esitettyinä tämän maan korteissa. Miekka-sarjan korteissa on myös eniten ns. haastekortteja. Nämä ovat arkkityyppejä, joiden kautta meidän on mahdollista tunnistaa ja tiedostaa itsessämme niitä eri tapoja, joilla sabotoimme itse itseämme. Miekka-maan korteissa tapahtuu jakamista, erottelua ja analysointia, joskus liiallisessakin määrin. Miekka-sarjan kuvien kautta voimme työstää itsessämme selkeämpää ja vahvempaa mielenlaatua - sellaista, joka ei horju arkielämän puhureiden keskellä. Miekkojen Ässä Miekka-sarjan ensimmäinen kortti on muiden ässien tapaan kuvana varsin voimakas ja selkeä. Kuvassa oleva käsi ilmestyy pilvestä; käsi voi toisin sanoen olla joko kuvitteellinen...
Read More
Pieni arkana: maljat

Pieni arkana: maljat

Malja-sarjan kortit vastaavat Vesi-elementtiä, ja liittyvät tunnetason kokemuksiin. Maljoissa - erilaisten kuppien muodossa - on näkyvissä ihmiskunnan vanhimpia kädenjälkiä, ja eri mytologioissa maljoihin usein liitetään pyhiä tai salaperäisiä ominaisuuksia. Vesi-elementtiä usein kutsutaan 'passiiviseksi' elementiksi; sana ei tässä yhteydessä merkitse 'toimetonta' vaan 'vastaanottavaista'. Tunnetason kokemukset ovat jotain sellaista, mitä voimme ainoastaan vastaanottaa, niin ulkopuolelta kuin sisäpuoleltakin - tunnekokemus itsessään ei voi syntyä pakottamalla. Vesi-elementti myös liitetään alitajuntaan, intuitioon sekä muistoihin. Malja-sarjan korteissa kohtaamme tunneskaalan koko kirjon, ja näiden kuvien työskentelyn kautta voimme oppia hahmottamaan ja jäsentämään omaa toimintaamme tunteiden näkökulmasta. Maljojen Ässä Maljojen ässä on mielestäni yksi Waite-Smith -pakan vaikuttavimmista kuvista. Kuten muidenkin ässien kohdalla,...
Read More
0. Narri

0. Narri

Tarot-pakan Narri on eräs tärkeimmistä hahmoista koko pakassa - ellei jopa kaikkein tärkein. Kahtakymmentä kahta Valttikorttia eli nk. Suurten Salaisuuksien korttien sarjaa usein kutsutaan 'Narrin matkaksi'. Voidaan ajatella, että Narri kuvaa jokaista meitä aloittaessamme tutkimusmatkan Tarot-pakkaan, mutta yhtälailla Narri kuvaa meitä aloittaessamme matkan omaan elämäämme. Narri muistuttaa meitä siitä, että jokainen päivä voi olla uuden matkan alku - mikäli olemme valmiita ottamaan Narrin tavoin hypyn tuntemattomaan, ja katsomaan elämää Narrin näkökulmasta. Tarotin Narri on perinteisesti kuvattu huolettomana, vapaana kulkijana, jota arkielämän huolet eivät näytä painavan. Narrin sanotaan olevan vapaa kaikista rajoituksista; hän on kaikkien järjestelmien ja kategorioiden ulkopuolella, avoin uusille kokemuksille, impulsseille ja...
Read More
Tarotkorttien historiaa

Tarotkorttien historiaa

Tarot-peli ja tarotin synty Kukaan ei tiedä mistä tarot-korttien kuva-aiheet ovat varsinaisesti peräisin. Siitä on kuitenkin esitetty hanakasti hyvin vaihtelevia ja mielikuvitusta kutkuttavia teorioita. Jotkut väittävät tarotin periytyvän muinaiselta Atlantikselta, toiset ovat olleet varmoja tarot-syboliikan egyptilaisesta alkuperästä, jotkut taas pitäytyvät pelkästään todistettavissa faktoissa ja väittävät tarotilla olevan korkeintaan 1400-luvulle ulottuvat juuret. Tarotin tutkimisen voi jakaa karkeasti kahteen haaraan. Toinen edustaa niin sanottua esoteerista historiantulkintaa ja toinen niin sanottua eksoteerista tulkintaa. Esoteerinen tulkinta väittää tarokortteihin kätkeytyvän salaisuuksia. Tulkinta perustuu ajatukseen, että joskus muinoin tarot-kortit muodostivat eräänlaisen kirjan, joka sisälsi opetuksia ikuisista viisauksista. Myöhemmin ymmärrys näistä viisauksista joko unohtui, tai se tietoisesti naamioitiin kirkon...
Read More